work

Rohepööre – perspektiivikas valdkond, kus sinu tööl on mõte  

Palk, tiim, paindlikkus? Talentidel on see olemas. Mida nad täna otsivad, on tähendusrikas töö! Ambitsioonikad inimesed on otsimas kliimamuutuste ning energiakriisi kontekstis võimalusi, kuidas ise panustada uude ja rohelisemasse maailma.  Mari Sepp Kogukonna juht

Mari, kuidas sa oma praegusele tööle sattusid?  

Liitusin Sunlyga 2019. aasta kevadel. Töötasin varasemalt pikalt advokaadibüroos, kus mulle iseenesest meeldis, kuid soovisin, et mu tööl oleks igapäevaselt laiem mõju ühiskonnale. Sunly ettevõttest kuuldes ei kahelnud ma hetkegi. Mu silm särab, kui ettevõttel on visioon ja soov teha asju teisiti. 

Sunly viib päikese- ja tuuleparkide rajamise abil Baltikumis ja Poolas ellu rohepööret ning panustab elektrifitseerimise startuppide tekkesse ja arengusse – see just ongi see laiema hüvangu eesmärgipärasus, mida otsisin.  

Oled sa märganud, et töökoha mõtestatus on laiem trend? 

Me Sunlys valimegi muide kõikidele positsioonile inimesi, kes on taastuvenergia fännid. Oleme nii kiiresti arenev ettevõte ja vajame suure missioonitundega ning uuendusmeelseid töötajaid. Otsime talente, kes julgeks suurelt ja vajadusel ka teiste eest unistada ning neid unistusi realiseerida. 

Aga kui trendidest rääkida, siis olen märganud, et just Z ja millenniumi põlvkonna noored soovivad, et nende töö avaldaks maailmale positiivset mõju ning nad valivad ka oma töökohta selle järgi.  

Hiljuti puhkenud sõda Euroopas on seda trendi süvendanud ja laiendanud ka teistele vanusegruppidele. Inimesed tahavad töötada ettevõttes, mis läheb nende väärtustega kokku ja panustab ühiskonda laiemalt. Taastuvenergia aitab kaasa energiajulgeoleku suurendamisele ning on hetkel väga oluline teema. Ma isiklikult olen väga tänulik ja tunnen uhkust, et töötan just sellises ettevõttes, mis aitab Eestil energiakriisist väljuda.  

Millised trendid veel praegu inimeste tööelu juures olulised on ja kuidas Sunly neid järgib?  

Kõige suurem muutus, mis viimastel aastatel tekkis, on see, kuidas me kohandame oma töö inimese elustiiliga kõige paremal võimalikul moel. Kui vanasti töötasid kõik inimesed kontoris, siis nüüd on vabadus palju suurem. 

Teisel kohal on töötajate tervisele tähelepanu pööramine. Kodukontoril on palju plusse, kuid üheks miinuseks on isoleeritus, mis võib hakata mõjutama (vaimset) tervist ja otseselt nii tööga hakkama saamist kui ka töörahulolu. Seetõttu on see teema meil luubi alla võetud ning pakume töötajatele iga paari aasta tagant väga põhjalikku tervisekontrolli.  Toetame ka inimeste spordi- ja rekreatsioonivõimalusi, kompenseerides nii nendega seotud kulutusi kui luues kontorisse kõik mugavused, et tööle oleks hea tulla kas jalutades, joostes või (elektri)rattaga. 

Tsiteerides Sunly tegevjuhti Priitu, siis Sunly inimesed on võimekad, uudishimulikud ja õpihimulised ning me seisame selle eest, et kogu meie tiim saaks ennast rakendada probleemideta. Panustame tervisesse, et tunneksime ennast sada protsenti nii tihti kui inimlikult võimalik.  

Mis on TOP 5 moodust, kuidas töötajaid ettevõttes hoida?   

  1. Hea töö perspektiivses valdkonnas! Ma usun, et kui vanasti töötasid inimesed enamasti tasu pärast, siis tänapäeval mõeldakse ka selle peale, kus sa veedad kolmandiku oma päevast. Kes tahaks teha 8 tundi asja, mis endale ei meeldi, mis on ebamugav ja millesse sa ei usu? Mitte keegi! Seda me Sunlys ka propageerime – teeme asju, mis meile meeldib ja mis loovad väärtust endale ja teistele. Öeldakse ju, et erilist rahulolu pakub see kui saad oma hobi ja töö ühenda. 
  1. Arenguvõimalused! Töö peab inimesi sütitama. Taastuvenergia ettevõttes on areng nii kiire, et mina küll ei näe, mis hetkest võiks inimestele igav hakata. Aga kui hakkab igav, siis pakume inimestele võimalust ettevõtte sees liikuda just sinna suunda, kuhu nad soovivad. Meie jaoks on väga oluline, et inimesed saaksid teha seda, mida nad armastavad, tahavad ja oskavad. Seega soodustame ettevõttesisest liikumist ja kommunikeerime seda ka oma inimestele kui toimuvad värbamiskonkursid.  

Et rohetehnoloogia valdkond areneb tohutul kiirusel ja kätkeb endas palju kompetentse, siis oleme käima lükanud Shared Brain koolitustesarja, kus õpime üksteiselt. Vahel kutsume rääkima ka väliseksperte. Lisaks toetame töötajate enesearendamist soodustavaid koolitusi. 

  1. Usaldus, vabadus ja vastutus! Need käivad teatavasti käsikäes. Sunly juhid annavad väga palju vabadust töötajatel endil otsuseid vastu võtta, seejuures ka ühiselt oma tiimis otsustada uue töötaja lisandumine ja tema valik. Vabadusega kaasneb ka vastutus. Arvestades tänapäeva kodukontori ja hübriidtöötamise ajastut, siis võtame tööle oma ala spetsialiste, keda usaldame, et nad saavad oma tööga iseseisvalt hakkama.  
  1. Finantskindlus! Muidugi peab ka palk olema hea, aga me oleme siin liikumas sammukest veelgi edasi. Et töötajaid pikaajaliselt motiveerida, oleme välja töötamas optsioonisüsteemi, mis võib töötajatest teha ka ettevõtte omanikud. 
  1. Lisaboonused! Mulle tundub vahel, et tiimi tugevdavad ühisüritused mõjuvad inimestele üldse kõige motiveerivamalt ja mulle meeldib neid korraldada. Meil on kasutusel ka lisapuhkepäevad: tervisepäevad ja abiellumise puhul.  

Millised on roheenergia tootja HR väljakutsed? 

See on ühtlasi ka me suurim pluss – kiire areng. Kui meil aasta tagasi oli tööl umbes 30 inimest, siis nüüd on meid 110. Viie aasta vaates see arv vähemalt kolmekordistub. Meie peakontor on Tallinnas, kuid kõige rohkem töötajaid Poolas. Lisaks tegutseme ka Lätis ja Leedus.  

Kiire rahvusvaheline kasv peidab endas kindlasti sisekommunikatsiooni väljakutseid. Siia alla käib nii erinevad kultuurid kui ka näiteks keelebarjäär. Võtsime just Poolas tööle inglise keele õpetaja ning tõlgi, et sealsete töötajate inglise keele oskust tõsta. Poolakad nimelt on enda suhtes väga kriitilised – nad võivad inglise keelest aru saada ning omada sõnavara, kuid ei tihka rääkida enne kui keel perfektselt suus.  

Töötame hetkel ka oma ESG strateegia loomisega. ESG on lühend inglisekeelsetest sõnadest Environmental, Social and (Corporate) Governance ja tähendab jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist äri majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise aspektidest lähtudes. Meie tegevus oma olemuselt juba ongi vastutustundlik ja jätkusuutlik, aga tahame veenduda, et see oleks seda igal sammul ja igas riigis. Lisaks aitab ESG printsiipide sõnastamine suurendada läbipaistvust ja tuua esile, millesse me usume ja kuidas Sunly toimetab.  

Mille poolest on rohetehnoloogia ettevõte erinev teistest töökohtadest? 

Sunlys on pigem startupilik mõtteviis – tahame teha asju teistmoodi, olla uuenduslikum, energeetika sektorit nii öelda raputada. Tihti oleme avalikule sektorile ebamugav partner, sest utsitame neid olema samuti uuemeelsem.  

Hästi oluline on ka kogukondadega koostöö ehk arendame päikese ja tuuleparke koostöös kohalike inimestega. Olime pioneerid selles, et võtsime maaomanikud taastuvenergia projektidesse omanikena sisse ning aitasime käima lükata esimese Energiaühistu Eestis. 

Sunly kaasab hetkel kapitali oma taastuvenergia projektide arendamiseks ja ehituseks, ning on otsustanud 5 protsenti sellest summast investeerida elektrifitseerimise valdkonna iduettevõtetesse, panustades nii teaduse- ja arendustegevuse arengusse. Tänaseks oleme investeerinud 14 elektrifitseerimise startuppi.  

Kokkuvõtvalt – meie tähelepanu keskmes on innovatsioon, mõtleme piirideta, kuid oleme kahe jalaga maa peal. Ning võtame tööle inimesi, kes on sarnase mõtlemisega – avatud ja innovatiivsed.