Meie jaoks tähendab ESG ühiskonna luba tegutseda 

Sunly ehitab jätkusuutlikku tulevikku heade keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimistavade kaudu. See põhimõte on meile aluseks kui arendame taastuvenergia ja energiasalvestusprojekte ning investeerime elektrifitseerimise idufirmadesse. Võtame oma ärimudelis ja strateegilistes otsustes arvesse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise aspektides ehk ESG raamistikku. 

Mõned meie peamised prioriteedid on

1

Vähendada inimtegevuse ja kogukondade keskkonnajalajälge 

2

Tugevdada kogukonna suhteid aktiivse kaasamise ja koostöö kaudu

3

Tagada töötajatele turvaline ja inspireeriv töökeskkond

4

Võtta vastutus ringmajanduse praktikate arendamise eest meie tegevusvaldkonnas

5

Julgustada rakendama vastutustundlikke äritavasid 

6

Juhtida ettevõtet läbipaistval viisil

Sunly tegevused annavad otseselt panuse ÜRO
säästva arengu eesmärkidesse:

Luua vastupidav infrastruktuur, edendada kaasavat ja jätkusuutlikku industrialiseerimist ning edendada innovatsiooni

2030. aastaks suurendada oluliselt taastuvenergia osakaalu koguenergias

Meie fookuses on ESG prioriteetide arvestamine kõigis Sunly põhitegevuses. Selle saavutamiseks koolitame end pidevalt ja teeme koostööd meie ärimõjudele kõige olulisemate valdkondade tippspetsialistidega. Priit Lepasepp Kaasasutaja, Juhatuse esimees

Kirjuta [email protected] ja räägime lähemalt!

Vaata lahedaid algatusi, mida toetame