Meie jaoks tähendab ESG ühiskonna luba tegutseda 

Sunly ehitab jätkusuutlikku tulevikku heade keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimistavade kaudu. See põhimõte on meile aluseks kui arendame taastuvenergia ja energiasalvestusprojekte ning investeerime elektrifitseerimise idufirmadesse. Võtame oma ärimudelis ja strateegilistes otsustes arvesse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise aspektides ehk ESG raamistikku. 

Mõned meie peamised prioriteedid on

1

Vähendada inimtegevuse ja kogukondade keskkonnajalajälge 

2

Kogukonna suhete tugevdamine aktiivse kaasamise ja koostöö kaudu 

3

Töötajatele turvalise ja inspireeriva töökeskkonna tagamine 

4

Vastutuse võtmine ringmajanduse praktikate arendamise eest meie tegevusvaldkonnas 

5

Julgustada rakendama vastutustundlikke äritavasid 

6

Ettevõtte läbipaistev juhtimine 

Sunly tegevused annavad otseselt panuse ÜRO
säästva arengu eesmärkidesse:

Luua vastupidav infrastruktuur, edendada kaasavat ja jätkusuutlikku industrialiseerimist ning edendada innovatsiooni

2030. aastaks suurendada oluliselt taastuvenergia osakaalu koguenergias

Kristiina Esop
Meie fookuses on ESG prioriteetide arvestamine kõigis Sunly põhitegevuses. Selle saavutamiseks koolitame end pidevalt ja teeme koostööd meie ärimõjudele kõige olulisemate valdkondade tippspetsialistidega. Kristiina Esop ESG juht

Kirjuta [email protected] ja räägime lähemalt!

Vaata lahedaid algatusi, mida toetame