joint venture scener

Sunly ja Sceneri ühisettevõte pakub bilansihaldusteenuseid Poolas 

Taastuvenergia tootja Sunly ja bilansihaldur Scener on koos asutanud Polscen OÜ, millest 33% kuulub Sunlyle ja ülejäänud Scenerile. Ühisettevõtte eesmärk on pakkuda elektri bilansihaldusteenuseid Poola turul.  

Scener tegutseb alates 2021. aastast vahendajana elektrituru ja Eestis asuvate Sunly päikeseelektrijaamade vahel, müües kogu toodetud energia otse Nord Pooli energiabörsile. Hiljuti asutatud ühisettevõtte mõte on osutada samu teenuseid tulevikus ka Poola turul, kasutades selleks tütarettevõtet Polscen Sp. z o.o. mis kuulub 100% Eesti valdusettevõttele Polscen OÜ. 

Sunly kohalolek Poolas aitab Sceneril siseneda uuele turule. „Idee sündis vajadusest asju paremini teha ja parim viis selleks on neid ise teha. Plaanime alguses pakkuda bilansihaldusteenuseid Sunly päikeseparkidele ja seejärel sujuvalt laiendada oma teenuseid ka teistele Poola energiaturul tegutsevatele ettevõtetele,” ütleb Sceneri tegevjuht Kaido Veldemann.  

Tavaliselt tegutsevad energiatootja ja bilansihaldur teineteisest eraldiseisvalt. Mõlema ettevõtte ressursse ühendav Polscen võimaldab paindlikumaid rätseplahendusi, olles seeläbi innovaatilisem ja konkurentsivõimelisem.