independent power producer

Sunly läbis ühinemise ja on nüüd sõltumatu energiatootja 

Sunly läbis 2021. aastal alanud ühinemisprotsessi ja on nüüd sõltumatu energiatootja, mis varustab Baltikumi ja Poolat taastuvenergiaga. Pärast varaettevõtte Sunly Land AS-i ühinemist haldusettevõttega Sunly OÜ on emaettevõtteks Sunly AS. Millised on selle muudatuse põhjused ja võimalikud mõjud erinevatele sihtrühmadele? Loe intervjuust Sunly tegevjuhi Priit Lepasepaga. 

Sunly asutati 2018. aasta lõpus ja tegutses algselt kahe eraldiseisva grupina – endiste Nelja Energia vähemusinvestorite asutatud varaettevõttena ning Priit Lepasepa, Martin Kruusi ja Kalle Kiigske poolt asutatud haldusettevõttena. Nüüd ühendati ettevõtted sõltumatuks energiatootjaks, mis hõlmab nii varasid kui ka inimesi. Priit, kas saaksid palun selgitada seda muudatust? 

Kuigi Sunly loodi lähtudes sellest, et taastuvenergia hakkab kasvama, ei osanud me ette näha nii kiiret kasvu ja 2021/2022 energiakriise. Ettevõte arenes oodatust kiiremini ja oleme valmis palju investeerima uutesse taastuvenergia projektidesse. Et panustada taastuvenergiaga Poola ja Baltikumi varustuskindlusesse, tuleb Sunlyl kaasata rohkem investoreid ja ka täiendavaid töötajaid. Nii et see oligi peamine põhjus – nii struktuuri lihtsustamine kui ka tuleviku IPO ettevalmistamine.  

Mis siis muutub? Kas see mõjutab töötajaid, investoreid või koostööpartnereid? 

Peamine muudatus seisneb selles, et enne ühinemist asusid Sunly varad ja inimesed erinevates ettevõtetes. Nüüd paiknevad varad üheskoos inimestega, kes meie projekte arendavad. See muudab kogu struktuuri arusaadavamaks kõigile, sealhulgas ka meie enda töötajatele, kes ei tööta enam teatud juriidilistele isikutele teenuseid osutavas haldusettevõttes, vaid sõltumatu elektritootja juures. 

Milliseid eeliseid see muudatus aktsionäridele toob? 

Oleme oma senistele aktsionäridele lubanud, et viime selle aasta alguseks ühinemise läbi, ja arvan, et nende jaoks muutuvad asjad lihtsamaks. Neile ei kuulu mitte ainult varad või arengujärgus projektid, vaid kindel teadmine, et ettevõttesse on kaasatud ka inimesed, kes neid varasid ja tulevasi projekte haldavad. 

Sunly peakontor asub Tallinnas, aga ettevõttel on ka kontoreid Lätis, Leedus ja Poolas. Kas ja kuidas see muutus neid mõjutab? 

Nendes riikides jätame juriidilised isikud alles, kuid omandiõigus on selgem ja mõjud sarnased. 

Sunlyle kuulub endiselt palju juriidilisi isikuid. Miks see nii on? 

Taastuvenergia valdkonnas on see väga tavaline. Iga projekt on arendusfaasis eraldi juriidiline isik (SPV). Samal ajal ehituses olevad päikesepargid koondatakse kokku ühte portfelli. Et arendusfaasis on ehituse täpset algusaega raske prognoosida, siis ongi selles faasis palju eraldiseisvaid ettevõtteid. Lisaks, need SPV-d sisaldavad üldjuhul ainult varasid, mistõttu peab Sunlyl igas riigis olema täiendavalt veel eraldi juriidiline isik, mis annab tööd oma töötajatele. 

Sunly soovib juuniks kaasata 100–150 miljonit eurot. Milliseid investoreid otsite? 

Ootame liituma investorid, kes usuvad sellesse, mida me teeme ja kuidas me seda teeme. Kuigi Sunly on suhteliselt noor ettevõte, on meie meeskonnal väga suured kogemused. Oleme lühikese aja jooksul ehitanud elektrijaamu ja arendanud välja palju taastuvenergia arendusprojekte. Meie missiooniks on aidata tagada taastuvenergia kindlus Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Seda on väga vaja, sest Euroopa energeetikas toimuvad muudatused igapäevaselt ning päikese-, salvestus- ja tuuleenergia on hetkel kõige enam kasutusele võetavad tehnoloogiad. 

Otsime investoreid eelkõige meie tegevuspiirkonnas – Poolas ja Baltikumis. Kahjuks ei ole meie valdkonnas palju kaugele arendatud projekte, mida saaks kiiresti kasutusele võtta, et aidata lahendada EL-i energiakriisi. Seetõttu on riikidel raske saavutada ka EL-i kliima- ja energiaalast paketti ”Fit for 55”. Olukorra lahendamiseks vajame inimesi ja kapitali uute projektide rahastamiseks. Varem oli nii, et suured ettevõtted ostsid projekte, mis olid väikeettevõtjate poolt juba täielikult välja arendatud. Me teeme asju natuke teistmoodi kui teised. Nimelt arendab Sunly taastuvenergia projekte nullist – alustades läbirääkimistest maaomanikega kuni projektide projekteerimise, ehitamise ja opereerimiseni. Selle tulemusena on kogu projekti elutsükkel meie endi kätes. See teeb meist sõltumatu energiatootja, mitte ainult taastuvenergia arendaja. Niisiis, uued investorid, keda me otsime, on need, kes on valmis meiega sellel teekonnal ühinema. 

Räägime sellest, kuidas investorite turg on muutunud. Sunly poolt kaasatav rahasumma on muljetavaldav! Kuidas sa tunned end nii suurte rahasummade haldamisel? 

Tõsi, kui haldad kellegi teise raha või investeeringuid, pead seda tegema suure hoole ja hoolsuskohustusega. Soovime olla oma investorite ja koostööpartnerite jaoks võimalikult läbipaistvad. Sunly juhtkond on ka ise investorid, seega jagame riske teiste investoritega. Ja ma arvan, et pole vahet, kui palju raha on kaasatud – hoolsus peaks alati olema sama.

Meie põhimeeskond pärineb ettevõttest, millel on pikaajaline kogemus professionaalsete investoritega selles piirkonnas. Meie eelmise ettevõtte peamised investorid olid Norra vallale kuuluv energiaettevõte Vardar, samuti rahvusvahelised finantsinstitutsioonid EBRD ja Nordic Investment Banki tütarettevõte NEFCO. Seetõttu on meil kogemusi töös professionaalsete investoritega, kellel on kõrgeim ettevõtte juhtimise standard. 

Kuidas tõestate oma väärtust investoritele? Kuidas saate investoritele tagada, et nende raha teenitakse tagasi kõige edukamal viisil? 

Me ei tee seda esimest korda. Oleme varem loonud eduka ettevõtte – Nelja Energia – ja võõrandanud selle ajal, kui see oli Baltimaade suurim taastuvenergia tootja. Sama meeskonna ja kvaliteediga ehitame nüüd uusi varasid. 

Lisaks on meie töö läbipaistvus kõrgem kui ollakse harjunud. Veelgi enam, võti asjade senisest paremaks tegemiseks on parimad inimesed, varasematele kogemustele tuginemine ja kiire kohanemine uute asjaoludega. Seega kasvame pidevalt ja mitte ainult investorite, vaid ka oma partnerite ja töötajate jaoks. 

Õnneks on meie meeskonnas palju entusiastlikke Sunly fänne, kes tõesti usuvad sellesse, mida nad teevad. Meie poolt uutele investoritele pakutav kombinatsioon on meeskonna kogemused ja ka meie praegused investorid, kes on samuti taastuvenergia fännid. 

Kõige selle taga on lugu mineviku õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, mis aitab meil tulevikuks paremini valmistuda. Ma ei ütle kunagi, et meil õnnestub 100%. Ma ütlen, et anname endast parima, et edu tõenäosust suurendada. See on see, mida me müüme – potentsiaali! 

Eelmisel suvel toimunud kapitali kaasamise ajal oli investorite huvi väga suur. Miks on potentsiaalsed investorid nii agarad Sunlysse investeerima? 

Arvan, et selle põhjuseks on end tõestanud meeskond. See on kõige tähtsam. Oleme tiim, kellel on Baltikumi pikim ja edukaim kogemus tuuleenergia arendamisel. Olime 2018. aastal Baltikumi suurim tuuleparkide omanik. Turg tunneb meid ja ilmselgelt eksisteerib ka ootus, et saavutame varasemaga sarnase kasvu. 

Kui vaadata pelgalt tootmisvõimsuseid, siis Sunly saavutab üsna pea poole Nelja Energia rajatud võimsustest. Arvestades, et Nelja Energia asutati 2005. aastal ja Sunly 2018. aastal, siis kulus meil 13 aastat selleks, mida tegime Sunlys kolme aastaga. Tõsi, Sunly on ehitanud päikeseparke, mille suutlikkus energiat toota on megavatt-tundides kolm korda väiksem kui tuulikutel, kuid projektide käivitamises ja elluviimises on erinevus üsna väike. 

Samuti näen, et nii olemasolevad kui ka potentsiaalsed investorid hindavad seda, kuidas me nendega suhtleme. Tegelikult suhtleme nendega kogu aeg. Seetõttu märkavad nad ka, et need arvud ja plaanid, mida neile pool aastat tagasi näitasime, on isegi lühikese aja jooksul kasvanud. Midagi teeme me õigesti ja see tõmbab ligi nii kapitali kui inimesi, kes on kapitali taga. 

Kas teil on oma töötajatele ja investoritele eriline sõnum? 

Peamine sõnum on see, et me vajame elektrit praegu ja tulevikus veelgi rohkem. Võime vabalt oma elu ette kujutada ilma Bolt-ta, selle asendaksid taksojuhid, kuid elektrita ei kujutaks me oma tänast elu päriselt ettegi. Samal ajal ei saa enam leppida, et elektrit toodetakse meie looduse või energiajulgeoleku arvelt. 

Usun, et järgmisel kümnendil on taastuvenergia ihaldatuim valdkond nii investorite kui ka töötajate poolt. Seega on just praegu õige aeg investeerida või alustada oma karjääri taastuvenergia valdkonnas. 

Ootame investoreid, kes meisse usuvad ja võimaldavad meie tiimil luua järgmise eduloo. Meie töötajatele ja potentsiaalsetele töötajatele võin lubada, et ees on väga huvitavad aastad. P.S. Taastuvenergia palgad saavad võrreldavaks IT-valdkonna omadega. Sunly tegevjuhina julgustan meie meeskonnaga liituma nii varakult kui võimalik. Loome koos tulevikule jõu!