Wspólnie zasilamy przyszłość

354 MW

Projekty operacyjne i w trakcie budowy

4 600 MW

W gotowości do budowy na 2027 rok

16

W tyle startupów zainwestowaliśmy

Sunly jest niezależnym producentem energii, którego misją jest zapewnienie dostępności do czystej energii w krajach bałtyckich i Polsce. Rozwijamy projekty energii odnawialnej i rozwiązania w zakresie magazynowania energii, a także inwestujemy w startupy w sektorze elektryfikacji.


Podstawowa działalność Sunly – produkcja energii odnawialnej – odgrywa decydującą rolę w osiąganiu celów klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego i przystępności cenowej energii.

Współpracujemy z firmami, właścicielami gruntów, społecznościami, operatorami sieci i inwestorami w zieloną energię, aby zapewnić płynne przejście na energię odnawialną dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dowiedz się więcej

Dla Właścicieli Gruntów

Chcesz dowiedzieć się, jak wydzierżawić lub użyczyć swoją ziemię pod budowę farmy słonecznej lub wiatrowej?

Dla Inwestorów

Chcesz zainwestować w zieloną transformację oraz Sunly?

Dla Startupów

Szukasz finansowania dla swojego pomysłu na czystą technologię?

POZNAJ NAS BLIŻEJ

Projekty Sunly

Wspieranie zielonej gospodarki i wzmacnianie lokalnych społeczności poprzez energię odnawialną.

Sunly buduje farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, angażując lokalne społeczności i wykorzystując wiedzę utalentowanego zespołu ekspertów. Rozwijamy, budujemy i eksploatujemy źródła energii odnawialnej, aby móc bez obaw patrzeć w przyszłość.

Startupy Sunly

Dzięki zaangażowaniu naszego kapitału, wiedzy, doświadczenia oraz sieci kontaktów wspieramy startupy stawiające pierwsze kroki w dziedzinie czystych technologii.

Sunly inwestuje w startupy z sektora energii odnawialnej i elektryfikacji, które specjalizują się w inteligentnych sieciach energetycznych, magazynowaniu energii, reagowaniu na popyt itp. Prowadzimy również Port of Power – hub energii odnawialnej w estońskim Tallinie.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Przeczytaj przegląd najważniejszych aktualności