rexplorer grant

Kuidas taastuvenergiat muretult planeerida ja arendada? Küsi Rexplorerilt!

Pandeemiast hoolimata on Sunly startup Rexplorer hoogsalt käima läinud. Rexplorer aitab energiatootjatel leida parima taastuvenergia potentsiaaliga kohad, optimeerides seejuures projekti kõiki etappe ruumianalüüsi, SCADA, modelleerimise ja visualiseerimise abil. Viimaste kuude jooksul on Rexplorer värskendanud oma otsingumootorit, küsitlenud päikeseenergia kasutajaid ja omavalitsusi, palganud andekaid praktikante ja käivitanud uue kodulehe….

Sunly sai täiendava toetuse koostööprogrammist Green ICT

Taastuvenergia tootja Sunly OÜ ja Norra ettevõte Vardar AS viivad ellu ühisprojekti, mille eesmärgiks on kasutajasõbraliku liidesega kaardirakenduse abil muuta taastuvenergia kasutuselevõtmine kohalike kogukondade jaoks kättesaadavamaks. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS toetab projekti neljasaja tuhande euroga Eesti – Norra koostööprogrammisst Green ICT. Sunly roherahastuse juhi Klaus Pilari sõnul on arendataval…

European Energy Data Access Pilots 2020

Sunly on üks kahest Eesti ettevõttest, kes võitis euroopaülese konkursi, mille korraldas Elering koostöös teiste Euroopa võrguoperaatoritegaleidmaks toimivaid lahendusi või toote/teenuse ideid, mis sooviksid kasutada vähemalt kahe erineva riigi elektri mõõteandmeid.  Pilootprojektide eesmärk on demonstreerida rahvusvahelistele  energiaandmetele ligipääsetavuse väärtust ja näidata, et innovatsioon saab toimuda ainult tänu nõusolekupõhisele…