European Energy Data Access Pilots 2020

Sunly on üks kahest Eesti ettevõttest, kes võitis euroopaülese konkursi, mille korraldas Elering koostöös teiste Euroopa võrguoperaatoritegaleidmaks toimivaid lahendusi või toote/teenuse ideid, mis sooviksid kasutada vähemalt kahe erineva riigi elektri mõõteandmeid. 

Pilootprojektide eesmärk on demonstreerida rahvusvahelistele  energiaandmetele ligipääsetavuse väärtust ja näidata, et innovatsioon saab toimuda ainult tänu nõusolekupõhisele ligipääsule nii eratarbija kui ettevõtete privaatsetele mõõteandmetele, seda nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. Leedu võrguoperaatori ESO juhatuse liige Renaldas Radvila kommenteeris konkursitulemuste põhjal, et elulised ärijuhtumid väljendavad vajadust võrguoperaatorite poolt hoitud andmetele ligipääsu tagamisele.

Klaus-Erik Pilar, Sunly roherahastuse juht selgitas, et pilootprojekt võimaldab Sunlyl testida arendatud tarkvara päriselulises keskkonnas. „Võimalus kasutada andmeanalüütikas päriselu imiteerivaid elektritarbimise mõõteandmeid on oluline vaheetapp meie kaardirakenduse lõpptarbijatele mõeldud lahenduse arendamisel. Järgmise sammuna alustame koostööd juba kaardistatud partneritega, kuid oleme huvitatud ka uute koostööpartnerite kaasamisest.“ 

Konkursi käigus laekus Eleringile 22 avaldust. Võitjateks osutusid Siemens, FlexiDAO, WePower, re.alto energy, Critical Software, Elertis, DEXMA, Sunly, Greenbird ja R8 Technologies. Täpsemalt saab kõikide pilootide tutvustusi lugeda siit

Koostöös Euroopa võrguoperaatoritega töötab Elering välja organisatsioonilist ja tehnilist lahendust Data Bridge Alliance eesmärgiga eemaldada energiaandmetele ligipääsu barjäärid ning harmoniseerida energiaandmete ligipääs üle Euroopa.