rexplorer grant

Kuidas taastuvenergiat muretult planeerida ja arendada? Küsi Rexplorerilt!

Pandeemiast hoolimata on Sunly startup Rexplorer hoogsalt käima läinud. Rexplorer aitab energiatootjatel leida parima taastuvenergia potentsiaaliga kohad, optimeerides seejuures projekti kõiki etappe ruumianalüüsi, SCADA, modelleerimise ja visualiseerimise abil. Viimaste kuude jooksul on Rexplorer värskendanud oma otsingumootorit, küsitlenud päikeseenergia kasutajaid ja omavalitsusi, palganud andekaid praktikante ja käivitanud uue kodulehe.

Projekt Rexplorer on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest ja selle eesmärgiks on arendada edasi taastuvenergia arendusalade määratlemise platvormi, mis on koheselt ja automaatselt analüüsib uute päikese- ja tuuleenergia projektide looduslikke tingimusi, kulusid ja piiranguid. 

Rexplorer’i sihtrühmadeks on taastuvenergia arendusettevõtted, maaomanikud, kohalikud kogukonnad ja omavalitsused, lõpptarbijad ja tehnoloogia pakkujad.

Kasutajasõbralikule kaardirakendusele on koondatud informatsioon nii kõrge taastuvenergia potentsiaaliga alade kui ka erinevate piirangute kohta nii Balti riikides kui ka Skandinaavias. Selline rakendus teeb taastuvenergia planeerimise ja arendamise senisest oluliselt tõhusamaks. Projekti tulemusena valmib terviklik toode, mis pakub teenuseid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome ja Norra turul. 

Projekti läbiviimise periood 15.10.2020 – 15.10.2022

Toetuse summa: 386 000 eurot

Projekti partnered ja elluviijad: Sunly OÜ, Rexplorer OÜ, Vardar AS 

Sunly OÜ on taastuvenergiale ning cleantech innovatsioonile fokusseeritud ettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja selle lähipiirkonnas. Sunly arendab taastuvenergia projekte ja investeerib taastuvenergia ja elektrifitseerimise valdkonna idufirmadesse.

Rexplorer OÜ on konsultatsioonifirma, mis aitab taastuvenergia tootjatel oma riske minimeerida ja tööd optimeerida georuumianalüüsi, SCADA, modelleerimise ja visualiseerimise abil.

Vardar AS on taastuvenergia – hüdroenergia, tuuleenergia ja bioenergia – tootmisse investeeriv kommunaalettevõte Norras, Rootsis ja Baltikumis.

Projekti juht: Ilya Bolkhovskiy, [email protected]

 

Loe ka Rexploreri 2021 aasta märtsi uudiseid blogist.

Projekt on kaasrahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Eesti – Norra koostööprogrammist „Green ICT“.

Loe projekti kohta lähemalt