Sunly sai täiendava toetuse koostööprogrammist Green ICT

Taastuvenergia tootja Sunly OÜ ja Norra ettevõte Vardar AS viivad ellu ühisprojekti, mille eesmärgiks on kasutajasõbraliku liidesega kaardirakenduse abil muuta taastuvenergia kasutuselevõtmine kohalike kogukondade jaoks kättesaadavamaks. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS toetab projekti neljasaja tuhande euroga Eesti – Norra koostööprogrammisst Green ICT.

Sunly roherahastuse juhi Klaus Pilari sõnul on arendataval platvormil võimalik väga lihtsalt ja kiiresti saada ülevaade, kas ja kuhu oleks mõistlik taastuvenergiat tootev elektrijaam rajada. „Lisaks Eestile on meie soov luua rakenduse kasutamise võimalus ka Norra, Läti, Leedu, Poola ja Soome turul ning suurendada sellega ärikoostöö võimalusi nimetatud riikide vahel,“ selgitas Pilar.

Loe rohkem siit.

Projekt on kaasrahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Eesti – Norra koostööprogrammist „Green ICT“.

Loe projekti kohta täpsemalt