rexplorer grant

Jak bezproblemowo planować i rozwijać projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii? Zapytaj Rexplorera!

Pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, startup Sunly Rexplorer rozpoczął swoją działalność z przytupem. Rexplorer pomaga producentom energii dostrzec działki o najlepszym potencjale w zakresie energii odnawialnej oraz usprawnić optymalizację każdego etapu projektu za pomocą analizy geoprzestrzennej, SCADA, modelowania i wizualizacji. W ciągu ostatnich…