Natixis Investment Managersi taustainfo 

Natixis Investment Managers on valdusettevõte, kes aitab rohkem kui 20 aktiivse spetsialiseeritud fondivalitseja kaudu kokku viia kliente ning sõltumatuid professionaalseid ettevõtjaid. Natixis Investment Managers on üks maailma suurimaid varahaldusteenuste pakkujaid1, tema hallatavate varade maht on üle 1,1 triljoni euro2 ning tema tegevus hõlmab palju erinevaid varaklasse, investeerimissuundi ja struktuure, sealhulgas innovatiivseid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstrateegiaid (ESG) ning kestlikku finantseerimist toetavaid tooteid.  

Ettevõte teeb oma klientidega tihedat koostööd, et mõista igaühe vajadusi ning pakkuda asjatundlikku nõu ja täpselt sobivaid investeerimislahendusi, toetamaks nende pikaajalisi eesmärke. Natixis Investment Managersil on peakontorid Pariisis ja Bostonis ning ettevõte kuulub Prantsusmaa suuruselt teise panganduskontserni Groupe BPCE globaalsete finantsteenuste divisjoni.  

Kontserni kuuluvad jaepangad Banque Populaire ja Caisse d’Epargne ning investeerimislahenduste pakkujad Natixis Investment Managers Solutions ja Natixis Advisors, LLC. Kõik pakkumised ei ole saadaval kõikides jurisdiktsioonides. Lisainfot leidub Natixis Investment Managersi veebisaidil im.natixis.com | LinkedIn

Natixis Investment Managersi vahendus- ja teenindusgruppidesse kuuluvad maakler-kaupleja ja USAs registreeritud investeerimisühingute vahendaja Natixis Distribution LLC, kellele Natixis Investment Managersi sidusühingud osutavad nõustamisteenuseid, ning Natixis Investment Managers S.A. (Luksemburgis), Natixis Investment Managers International (Prantsusmaal) ja nendega seotud vahendajad ja teenuseosutajad Euroopas ja Aasias. 

[1] Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2021 aruande kohaselt oli Natixis Investment Managers 2020. aasta 31. detsembri portfellimahtude järgi maailma suuruselt 15. varahaldusettevõte.

[2] Sidusühingute hallatavate varade kogumaht oli 2022. aasta 30. juuni seisuga 1,1067 miljardit eurot. See hõlmab nimiväärtuses varasid, teenindatavaid varasid, vähemusosalusega ühingute varasid ja muid varasid, mille haldamise või teenindamisega Natixis Investment Managersi sidusühingud tegelevad.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS 

Prantsusmaa aktsiaselts 

Pariisi äriregistri (RCS) kood 453 952 681 

Registrijärgne asukoht: avenue Pierre Mendès-France 43, Pariis 75013 

Natixis Investment Managers on Natixise tütarühing. 

Eelmine: