Par Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers vairāku saistīto uzņēmumu pieeja nodrošina klientiem iespēju izmantot vairāk nekā 20 aktīvo pārvaldnieku neatkarīgu skatījumu un mērķtiecīgu pieredzi. Natixis Investment Managers ir viens no pasaules lielākajiem aktīvu pārvaldītājiem ar vairāk nekā 1,1 triljonu ASV dolāru (1,1 triljons eiro) aktīvu pārvaldībā2 un piedāvā dažādus risinājumus dažādās aktīvu klasēs, tostarp inovatīvas vides, sociālās un pārvaldības (ESG) stratēģijas un produktus, kas paredzēti ilgtspējīgu finanšu veicināšanai. Uzņēmums sadarbojas ar klientiem, lai izprastu viņu unikālās vajadzības un sniegtu izpratni un ieguldījumu risinājumus, kas pielāgoti viņu ilgtermiņa mērķiem. Natixis Investment Managers centrālais birojs atrodas Parīzē un Bostonā un ir daļa no Groupe BPCE, otrās lielākās banku grupas Francijā, globālo finanšu pakalpojumu nodaļas, kas darbojas ar Banque Populaire un Caisse d’Epargne mazumtirdzniecības tīklu starpniecību. Turklāt ieguldījumu risinājumus piedāvā Natixis Investment Managers Solutions un Natixis Advisors, LLC. Ne visi piedāvājumi ir pieejami visās valstīs. Papildu informācija pieejama Natixis Investment Managers tīmekļa vietnē im.natixis.com 

Uzņēmumu Sunly finanšu jautājumos konsultēja Santander, savukārt juridiskās konsultācijas sniedza zvērinātu advokātu birojs Sorainen. Citi Sunly piesaistītie konsultanti iekļauj biznesa konsultāciju uzņēmumu EY attiecībā uz finanšu un nodokļu padziļinātu pārbaudi, SKS attiecībā uz juridisko jautājumi izpēti, Wind Prospect un DNV attiecībā uz tehnisko izpēti un SKM attiecībā uz tirgus izpēti. Investors Mirova procesā sadarbojās ar KPMG kā finanšu konsultantu, kā arī ar Linklaters un Ellex kā juridiskajiem konsultantiem. Citi Mirova konsultanti bija KPMG attiecībā uz finanšu un nodokļu izpēti un Everoze attiecībā uz tehnisko aspektu padziļinātu izpēti. 

[1] Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2021 ierindoja Natixis Investment Managers kā 15. lielāko aktīvu pārvaldītāju pasaulē, pamatojoties uz 2020. gada 31. decembrī pārvaldītajiem aktīviem.

[2] Pašreizējo saistīto vienību pārvaldībā esošie aktīvi, kas novērtēti 2022. gada 30. jūnijā, ir 1 156,7 miljardi ASV dolāru (1 106,7 miljardi eiro). Paziņotais pārvaldībā esošo aktīvu apjoms var ietvert nosacītos aktīvus, apkalpotos aktīvus, bruto aktīvus, mazākuma līdzdalības saistīto vienību aktīvus un cita veida neregulatīvos pārvaldībā esošos aktīvus, ko pārvalda vai apkalpo ar Natixis Investment Managers saistītās sabiedrības.

Iepriekšējais: