Nõustajate taustainfo 

Sunly eksklusiivne finantsnõustaja oli tehingus Santander ja õigusnõustaja Sorainen. Lisaks nõustasid Sunlyt finants- ja maksu due diligence alal EY, juriidilise due diligence-ga seoses SKS, tehnilise due diligence-ga seoses Wind Prospect ja DNV ning turuanalüüsiga abistas SKM.

Mirova finantsnõustaja oli KPMG ning õigusnõustajad Linklaters ja Ellex. Peale nende nõustasid Mirovat finants- ja maksu due diligence-ga seoses KPMG ning tehnilistes küsimustes Everoze. 

Järgmine: