O Natixis Investment Managers

Współpracując z wieloma podmiotami, Natixis Investment Managers zapewnia klientom usługi analityczne i specjalistyczną wiedzę, oferowaną przez ponad 20 doświadczonych menedżerów. Firma jest zaliczana do grona największych na świecie podmiotów zarządzających aktywami, dysponuje portfelem o wartości ponad 1,1 biliona dolarów (1,1 biliona euro)2. Natixis Investment Managers oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie wielu klas aktywów, stylów i instrumentów, w tym innowacyjne strategie środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG), wspierające zrównoważone finansowanie.  

Spółka współpracuje z klientami, starając się zrozumieć ich unikalne potrzeby i dostarczyć wiedzę oraz produkty inwestycyjne, dostosowane do długoterminowych celów. Natixis Investment Managers ma siedziby w Paryżu oraz Bostonie i jest częścią Global Financial Services, należącą do Groupe BPCE, drugiej co do wielkości grupy bankowej we Francji, właściciela sieci Banque Populaire i Caisse d’Epargne. Dodatkowo, firma oferuje produkty inwestycyjne poprzez spółki Natixis Investment Managers Solutions i Natixis Advisors, LLC (oferta inwestycyjna różni się w zależności od kraju i jego jurysdykcji). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Natixis Investment Managers pod adresem www.im.natixis.com | LinkedIn.

Grupy dystrybucyjne i usługowe Natixis Investment Managers obejmują Natixis Distribution, LLC, brokera i dystrybutora wybranych, zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki spółek inwestycyjnych, dla których usługi doradcze świadczą firmy stowarzyszone z Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luksemburg), Natixis Investment Managers International (Francja) oraz ich podmioty stowarzyszone, oferujące usługi w Europie i Azji.   

[1] Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2021 sklasyfikował Natixis Investment Managers jako 15. największego zarządzającego aktywami na świecie na podstawie aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r.  

[2] Aktywa pod zarządzaniem („AUM”) obecnych podmiotów powiązanych, zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2022 r., wynoszą 1 156,7 mld USD (1 106,7 mld EUR). AUM, zgodnie z raportem, może obejmować aktywa referencyjne, aktywa obsługiwane, aktywa brutto, aktywa podmiotów stowarzyszonych należących do mniejszości oraz inne rodzaje nieregulacyjnych AUM, zarządzanych lub obsługiwanych przez firmy powiązane z Natixis Investment Managers.  

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS   

Francuska publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

RCS Paris n°453 952 681   

Siedziba: 43, Avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paryż   

Natixis Investment Managers jest spółką zależną Natixis.  

Previous: