Mirova

Mirova on jätkusuutlikele investeeringutele pühendunud valdusettevõte ja Natixis Investment Managersi sidusühing. Mirova tegutseb tihedas koostöös oma investoritega, et luua pikaajalist väärtust ja toetada tasakaalustatud arengut. Mirova on olnud teenäitajaks mitmetes kestliku rahastuse küsimustes ning tema spetsialistid otsivad pidevalt uuenduslikke võimalusi, et pakkuda oma klientidele suure keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga lahendusi.  

 
Mirova on tegutsenud energiapöörde sektoris 20 aastat ja finantseerinud Euroopas ja Aasias enam kui 330 projekti, mille potentsiaalne tootmisvõimus on kokku üle 6,5 GW. Mirova kaasas hiljuti oma viiendasse energiapöörde infrastruktuuri omakapitalifondi 1,6 miljardit eurot, tugevdades ettevõtte juhtivat positsiooni Euroopa taastuvenergia, energiasalvestuse ja väikese süsinikuheitega liikuvuse sektorites. 

2022. aasta 30. juuni seisuga oli Mirova ja temaga seotud äriühingute hallatavate varade maht 25,5 miljardit eurot, millest 3 miljardit on investeeritud energiapöörde infrastruktuuri.  
Mirova on missioonipõhine ettevõte ja tal on B Corp sertifikaat*. 
 

*Viide sertifikaadile või märgisele ei määra ega piira fondide ega fondivalitsejate edaspidist tegevust. 

Portfellihaldusühing – Prantsusmaa aktsiaselts 

Pariisi äriregistri (RCS) kood 394 648 216 – Tegevusluba (AMF) nr GP 02-014 

Avenue Pierre Mendès-France 59, Pariis 75013 

Mirova on Natixis Investment Managersi sidusühing. 

> Veebisait:www.mirova.com 

> Jälgi Mirovat LinkedInis ja Twitteris 

Eelmine: