recycling

Pierwszy milowy krok w zakresie budowania systemu recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych w Polsce

Artykuł został opublikowany w BUSINESS INSIDER 25 października 2022 r.

Obecna sytuacja geopolityczna – wojna na Ukrainie oraz wywołany nią poważny kryzys energetyczny, szalejące ceny paliw kopalnych, strach przed blackout’em oraz szeroko dyskutowane ryzyko dalszych zmian klimatycznych przyczyniły się do boomu na inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych. Zarówno elektrownie słoneczne jak wiatrowe mają ogromny potencjał do obniżenia cen energii i uniezależnienia gospodarek od paliw kopalnych i stanowią cudowną – środowiskowo bezpieczną alternatywę. W Polsce ilość elektrowni słonecznych rośnie wyjątkowo szybko, dziś już moc z odnawialnych źródeł energii to blisko 20 GW. Inwestorzy bezustannie poszukują dogodnych terenów pod budowę farm PV, a wydzierżawiający doceniają partnerów o stabilnej pozycji finansowej i odpowiedzialnych ekologicznie. Fotowoltaika jest wciąż dość nową gałęzią energetyki, a użytkowanie instalacji przewidziane jest na 20-30 lat. Dlatego system postępowania z wyeksploatowanymi, w przyszłości, panelami i ich recyklingiem jest wciąż zagadnieniem niepilnym.

Na polskim rynku są jednak firmy, których strategia obejmuje działania długookresowe i które już dziś pracują nad znalezieniem optymalnych procedur i sposobów postępowania ze zużytymi panelami. W duchu europejskiego Zielonego Ładu we wszystkich dziedzinach promuje się gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli taką w której produkty i surowce pozostają w użyciu jak najdłużej. W Polsce dziś nie ma jeszcze wdrożonego kompleksowego systemu recyklingu paneli. Można odzyskać częściowo szkło, aluminium i wafle krzemowe – te ostatnie jednak wciąż nie do produkcji nowych ogniw. Utylizacja termiczna oraz składowanie paneli na składowiskach nie są natomiast optymalne – zarówno ze względu na koszt środowiskowy jak cenne surowce, które należałoby odzyskać. Najpopularniejsze panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego, zawierają około 76% szkła, 10% polimeru , 8% aluminium, 5% krzemu, 1% miedzi i mniej niż 0,1% innych metali (srebro, cyna i ołów). Obecnie technologia pozwala na odzysk ok. 90% tych surowców.

Alseva Pro wraz ze swoim partnerem Biosystem Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zdecydowały jednak o rozpoczęciu działań zmierzających do zbudowania procedur i pozyskania takiej technologii przetwarzania, gdzie wydajność procesu będzie możliwie najwyższa i opłacalna.

W sierpniu 2022 po wcześniejszych konsultacjach i analizach w zakładzie przetwarzania Biosystem w Bolęcinie spotkali się Marek Motyl, Dyrektor Operacyjny z Alseva Pro Sp. z o.o. oraz Aleksander Traple, prezes zarządu Biosystem SA. W rezultacie został podpisany list intencyjny w zakresie recyklingu paneli fotowoltaicznych. Profile działania Partnerów, możliwości techniczne, doświadczenie eksperckie i planowana współpraca z ośrodkami akademickimi pozwolą pozyskać i wdrożyć możliwie najbardziej efektywną technologię do przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych.

Marek Motyl: – ALSEVA jest grupą spółek, które specjalizują się w rozwoju projektów OZE oraz budowie i utrzymaniu wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na polskim rynku. Jako deweloper i niezależny producent energii elektrycznej, a tym samym końcowy właściciel elektrowni fotowoltaicznych zobowiązujemy się wobec naszych Partnerów (na przykład gmin) do przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu umowy. W związku z tym po naszej stronie będzie w przyszłości usunięcie instalacji PV i utylizacja wyeksploatowanych paneli. Chcemy być pewni, że proces ten będzie satysfakcjonujący dla właścicieli gruntów i bezpieczny środowiskowo, zatem już dziś rozpoczynamy przygotowania do recyklingu. Dzięki współpracy z naszym partnerem – Biosystem SA, który również dostrzega dużą szansę rozwoju tej gałęzi recyklingu, mamy pewność, że znajdziemy i wdrożymy optymalne rozwiązania technologiczne, biznesowe i środowiskowe.

Biosystem Elektrorecykling OZSEiE jest innowacyjnym przedsiębiorstwem posiadającym wiedzę i ponadprzeciętne doświadczenie oraz własne, nowoczesne zaplecze w postaci linii do przetwarzania elektroodpadów.

Przeczytaj więcej o odpadach i utylizacji paneli fotowoltaicznych w naszym poprzednim wpisie na blogu.