Mirova

Sunly pozyskało nowego inwestora oraz 200 mln euro na rozwój 

Niezależny producent energii odnawialnej Sunly, spółka-matka krakowskiej Grupy Alseva, pozyskał blisko 200 milionów euro na kolejne inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce i krajach bałtyckich. W podwyższeniu kapitału, oprócz dotychczasowych akcjonariuszy, udział wzięła Mirova, spółka związana z Natixis Investment Managers – wiodącą francuską firmą zarządzającą inwestycjami w obszarze zrównoważonej gospodarki. W wyniku transakcji Mirova stanie się największym inwestorem Sunly, przy czym żaden z udziałowców nie będzie posiadał pakietu większościowego. 

Sunly zamierza przeznaczyć pozyskane finansowanie na realizację ambitnego, dwuletniego planu inwestycyjnego w Polsce i krajach bałtyckich. Zakłada on rozwój projektów oraz budowę elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 17,9 GW, z czego 7,6 GW na terenie Polski.  

Po połączeniu Grupy Alseva z Sunly w marcu tego roku, pozyskanie znaczącego dodatkowego finansowania i rozpoczęcie współpracy z tak doświadczonym inwestorem, jak Mirova, stanowi kolejny, bardzo ważny krok w rozwoju naszej firmy – komentuje Anna Zagrajek, prezes w Grupie Alseva, będąca jednocześnie jednym z inwestorów Sunly. Pozwoli nam to na rozwijanie nowych projektów, które przyczynią się do obniżenia cen energii i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne obecnie są te kwestie dla naszej gospodarki i całego kraju, dlatego cieszymy się, że znacząca część nowych funduszy będzie przeznaczona na inwestycje właśnie na polskim rynku” – dodaje. 

Aby utrzymać dotychczasowe szybkie tempo wzrostu, Sunly będzie w najbliższych latach zatrudniać nowych pracowników, powiększając swój zespół z obecnych 135 do 400 osób. Firma zaoferuje nowozatrudnionym we wszystkich czterech krajach pakiety motywacyjne obejmujące udziały w spółce, tym samym umożliwiając pracownikom czerpanie korzyści z rozwoju przedsiębiorstwa. 

Jak zauważa Raphaël Lance, dyrektor działu funduszy na rzecz przemian energetycznych w Mirovainwestycja w Sunly jest oparta na tych samych wartościach, którymi kierujemy się w Mirova. Od 20 lat jesteśmy zaangażowani w transformację energetyczną i lokalną produkcję energii odnawialnej. Świat zmienił się dramatycznie i dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy inwestować zarówno w energię wiatrową, jak i słoneczną, tak szybko i sprawnie, jak to tylko możliwe. Jednocześnie musimy robić to z poszanowaniem środowiska naturalnego, społeczności lokalnych, pracowników i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wspierać rozwój Sunly, wyznaczając najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju”. 

Dowiedz się więcej o firmie Mirova

Dowiedz się więcej o firmie Natixis Investment Managers

Poznaj naszych doradców