Lili Kirikal best CFO

Dyrektor Finansowa Sunly, Lili Kirikal, została wybrana najlepszym w Estonii specjalistą ds. finansów w organizacji

Lili Kirikal zdobyła tytuł Najbardziej Wpływowego Dyrektora Finansowego Roku podczas konferencji finansowej w Pärnu, w Estonii.

Sędziowie, którzy byli jednomyślni przy podejmowaniu decyzji, uznali przywództwo Lili za szczególne osiągnięcie. Dzięki przejęciom inwestycji kapitałowych na dużą skalę, wzrost Sunly w zeszłym roku był wykładniczy, co pomogło nam uzyskać 200 milionów euro w porównaniu do 28 milionów rok wcześniej w 2021 roku. Zespół już planuje zebranie jeszcze większych funduszy.

W ubiegłym roku spółka Sunly przejęła również Alsevę, polskiego dewelopera i budowniczego parków słonecznych. „To właśnie praca zespołowa pomogła nam osiągnąć tak wiele w ciągu dwóch lat. Bez tego nie udałoby się pozyskać 200 milionów euro, jednocześnie wybierając najlepszych możliwych inwestorów, przejmując Alsevę, polską firmę kilkakrotnie większą od Sunly, i dynamicznie rozwijając zespół” – powiedziała Lili.

Zespół Sunly nie mógłby być bardziej dumny z wkładu Lili w rozwój energii odnawialnej i z uznania jej osiągnięć!