recycling

Töötame päikesepaneelide ringlussevõtu nimel

Artikkel ilmus 25.10.2022 Business Insider ajalehes.

Sunlyle kuuluv Poola päikeseparkide ehitusfirma Alseva sõlmis ühiste kavatsuste protokolli ettevõttega Biosystem Elektrorecykling, et alustada koostööd kasutatud päikesepaneelide utiliseerimiseks. Kahe ettevõtte tegevusprofiilid, tehniline võimekus, oskusteave ning kavandatav koostöö teadusasutustega aitavad hankida ja tarvitada tõhusaimat kasutatud päikesepaneelide ringlussevõtu tehnoloogiat. 

Praeguses geopoliitilises olukorras, kus Ukrainas on käimas sõda ja maailmas valitseb energiakriis, fossiilkütuste hinnad tõusevad, peljatakse elektrikatkestusi ning kardetakse kliimamuutuste ägenemist, on taastuvenergeetikasse investeerimine saanud uue hoo. Kõige keskkonnasõbralikumad alternatiivid on päikese- ja tuuleenergia, mis aitavad vähendada elektrihindu ning majanduslikku sõltuvust fossiilsetest kütustest.  

Poolas on päikeseelektrijaamade arv plahvatuslikult kasvanud ning taastuvenergia tootmisvõimsusi on tänaseks paigaldatud umbes 20 GW. Paljud investorid otsivad uute päikeseparkide rajamiseks sobivaid kohti ning keskkonnateadlikke ja stabiilse finantspositsiooniga partnereid. Päikeseenergeetika on suhteliselt uus elektritootmisviis ning praegu paigaldatava tehnoloogia kasutusaeg peaks olema 20-30 aastat. Kui soovime kiiret üleminekut rohemajandusele, tuleks päikeseparke pidevalt ja aktiivselt lisada. 

Poolas on ettevõtteid, kelle pikaajaline strateegia hõlmab ka kasutatud päikesepaneelide optimaalset ümbertöötlemist. Euroopa rohelise kokkuleppe kohaselt tuleb kõigis valdkondades edendada ringmajandust ehk uut tootmis- ja tarbimismudelit, kus jagamise, üürimise, korduskasutamise, remontimise, renoveerimise ja ringlussevõtuga tagatakse olemasolevate materjalide ja toodete maksimaalne ärakasutamine. 

Klaasi, alumiiniumi ja ränist pooljuhtplaate saab osaliselt ringlusse võtta. Samas ei sobi see räni uute päikeseelementide tootmiseks. Kõne alla ei tule ka päikesepaneelide ümbersulatamine ega prügilatesse ladustamine, kuna see kahjustab keskkonda ja raiskab väärtuslikku toorainet, mida saaks uuesti kasutada. Levinuimate ränikristallpaneelide koostises on umbes 76% klaasi, 10% polümeere, 8% alumiiniumi, 5% räni, 1% vaske ning alla 0,1% muid metalle (hõbedat, tina ja pliid). Olemasolev tehnoloogia võimaldab umbes 90% neist materjalidest ringlusse võtta. 

Poolas puudub praegu terviklik päikesepaneelide ringlussevõtu süsteem, kuid olukord on muutumas. Alseva ning tema partner, elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisega tegelev Biosystem alustasid koostööd vajalike protseduuride väljatöötamiseks ning tõhusaima ringlussevõtutehnoloogia hankimiseks. Maaomanikele, kelle kruntidel asuvad päikesepargid, annab see kindluse, et tulevikus demonteeritavad päikesepaneelid võetakse nõuetekohaselt ringlusse ning päikeseparkide aluse maa saab hõlpsalt ehituseelsesse seisundisse viia. 

Alseva Pro Sp. z o.o tootmisdirektor Marek Motyl märgib: Tegeleme Poolas suurte päikeseparkide arenduse, ehituse ja haldamisega. Meie kui arendaja ja sõltumatu elektritootja oleme nende päikeseparkide omanik ning oleme võtnud oma partnerite, sealhulgas kohalike omavalitsuste ees kohustuse pärast lepingu lõppemist taastada renditud maa endine seisund. See tähendab, et päikesepaneelide demonteerimise ja utiliseerimise eest vastutame tulevikus meie. Soovime tagada, et see protsess oleks maksimaalselt kestlik ja vastaks maaomanike ootustele. Seetõttu alustame juba täna kõiki ringlussevõtuks vajalikke ettevalmistusi. Tänu koostööle meie partneriga Biosystem SA, kes samuti näeb ringlussevõtu arendamises head potentsiaali, oleme kindlad, et leiame ja võtame kasutusele optimaalseimad tehnoloogilised, ärilised ja keskkonnalahendused.“ 

Lugege päikesepaneelijäätmetest ja nende utiliseerimisest lähemalt meie eelmisest blogipostutusest.