Stawiamy na przejrzystość

Rok 2022 był dla Sunly ekscytujący i pełen niezwykłych wydarzeń. Oto najważniejsze z nich:

Produkcja energii słonecznej (GWh)

W 2022 r. całkowita moc operacyjnych parków fotowoltaicznych Sunly wzrosła z 34,3 MW do 52,5 MW. Parki wygenerowały 47 GWh energii wolnej od paliw kopalnych. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 16 000 gospodarstw domowych.

Wytwarzając energię słoneczną, w 2022 r. przyczyniliśmy się do uniknięcia emisji ponad 36 tys. ton ekwiwalentu CO2. To taka sama ilość dwutlenku węgla, jaką wyemitowałoby prawie 6000 nowych samochodów marki Honda podczas podróży dookoła równika.

W porównaniu do lat poprzednich rok 2022 był bardziej słoneczny, zwłaszcza w marcu, co miało pozytywny wpływ na wielkość wytworzonej energii  i wyniki finansowe. Jak zwykle w przypadku energii słonecznej, większość produkcji jest generowana od kwietnia do września.

Wybrane 2022 dane finansowe

222 MW

Projekty operacyjne oraz w fazie konstrukcji wg zainstalowanej mocy PV

200 mln EUR

Pozyskany kapitał

29,2 mln EUR

Przychody

Roczne sprawozdanie Sunly za rok 2022

Pobierz

Roczne sprawozdanie Sunly za rok 2021

Pobierz

Kasepargi päikesepark