recycling

Īstenojam pasākumus ceļā uz saules paneļu otrreizēju pārstrādi

Raksts tika publicēts žurnālā “Business Insider” 2022. gada 25. oktobrī.

Alseva Group – Sunly Polijas saules enerģijas konstruktoru uzņēmums ir parakstījis nodomu protokolu ar Biosystem Elektrorecykling lai uzsāktu sadarbību nolietoto saules fotoelektrisko jeb PV paneļu utilizācijas jomā. Partneru darbības profili, tehniskās iespējas, pieredze un plānotā sadarbība ar akadēmiskajiem centriem ļaus apgūt un ieviest visefektīvāko izmantoto saules paneļu pārstrādes tehnoloģiju. 

Pašreizējā ģeopolitiskā situācija, proti, karš Ukrainā un no tā izrietošā globālā enerģētikas krīze, augošās fosilā kurināmā cenas, elektroenerģijas piegādes pārtraukumu iespējamība un plaši apspriestais klimata pārmaiņu saasināšanās risks – tas viss kopā ir veicinājis ieguldījumus atjaunojamajā enerģijā. Gan saules, gan vēja enerģijai, kas pirmām kārtām ir videi draudzīga alternatīva, ir milzīgs potenciāls samazināt enerģijas cenas un padarīt ekonomiku mazāk atkarīgu no fosilā kurināmā.

Polijā saules spēkstaciju skaits ārkārtīgi pieaug, un šobrīd kopējā uzstādītā atjaunojamās enerģijas jauda sasniedz aptuveni 20 GW. Tikmēr investori pastāvīgi meklē piemērotas vietas saules enerģijas parku būvniecībai un izvēlas videi draudzīgus partnerus ar stabilu finansiālo stāvokli. Saules enerģija joprojām ir salīdzinoši jauns enerģijas veids, un iekārtas plānots izmantot nākamos 20-30 gadus. Ja vēlamies panākt ātru pāreju, mums tā jāuztver kā ļoti aktuāls jautājums, kas jārisina nepārtraukti. 

Polijā ir uzņēmumi, kuru ilgtermiņa stratēģijā ietilpst optimālāko procedūru meklēšana, kā rīkoties ar lietotiem saules paneļiem. Atbilstoši Eiropas Zaļajam kursam visās jomās tiek veicināta aprites ekonomika, kas ir ražošanas un patēriņa modelis, kas ietver dalīšanos, nomu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un esošo materiālu un produktu pārstrādi pēc iespējas ilgāk. 

Stikla, alumīnija un silīcija plāksnes ir iespējams daļēji reģenerēt. Tomēr šis silīcijs joprojām nav piemērots jaunu saules bateriju ražošanai. No otras puses, termiskā apstrāde un paneļu apglabāšana atkritumu poligonos nav iespējama – gan vides izmaksu, gan vērtīgo izejvielu, kuras būtu reģenerējamas, dēļ. Populārākie kristāliskā silīcija PV paneļi satur aptuveni 76 % stikla, 10 % polimēra, 8 % alumīnija, 5 % silīcija, 1 % vara un mazāk nekā 0,1 % citu metālu (sudraba, alvas un svina). Pašlaik tehnoloģija ļauj pārstrādāt aptuveni 90 % no šīm izejvielām. 

Polijā vēl nav ieviesta visaptveroša paneļu pārstrādes sistēma. Taču tas drīzumā mainīsies. Alseva kopā ar savu partneri Biosystem – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes organizāciju – uzsāka darbības, kuru mērķis ir izveidot procedūras un apgūt pārstrādes tehnoloģiju, kurā procesa efektivitāte būs visaugstākā. Pateicoties tam, zemes gabalu īpašnieki iegūst pārliecību, ka demontētie PV paneļi tiks profesionāli pārstrādāti. Tādējādi tiek kliedētas viņu galvenās bažas, kas saistītas ar objekta atjaunošanu stāvoklī, kāds tas bija pirms būvniecības. 

Mareks Motils, Alseva Pro Sp. z o.o operāciju direktors, komentē: “Mēs esam uzņēmumu grupa, kura specializējas liela mēroga saules parku attīstībā, būvniecībā un uzturēšanā Polijā. Kā attīstītājs un neatkarīgs elektroenerģijas ražotājs mēs esam šo saules spēkstaciju īpašnieki, un mēs apņemamies saviem partneriem, piemēram, pašvaldībām, pēc līguma termiņa beigām atjaunot nomāto zemi iepriekšējā stāvoklī. Tāpēc nākotnē mēs būsim pilnībā atbildīgi par saules paneļu demontāžu un utilizāciju. Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka šis process tiks veikts visilgtspējīgākajā veidā, vienlaikus apmierinot zemes īpašnieku cerības. Tāpēc jau šodien sākam visus nepieciešamos sagatavošanās darbus pārstrādes veikšanai. Pateicoties sadarbībai ar mūsu partneri – Biosystem SA, kas arī saskata lieliskas iespējas šīs pārstrādes nozares attīstībā, esam pārliecināti, ka atradīsim un īstenosim optimālākos tehnoloģiskos, biznesa un vides risinājumus.” 

Vairāk par saules paneļu atkritumiem un utilizāciju lasiet mūsu iepriekšējā bloga ierakstā