Dla nas ESG oznacza licencję społeczną na prowadzenie działalności

Budowanie zrównoważonej przyszłości w Sunly poprzez dobre praktyki w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W ten sposób rozwijamy odnawialne źródła energii oraz wielkie projekty magazynowania energii i inwestujemy w przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność w zakresie elektryfikacji. W naszym modelu biznesowym i strategicznym procesie decyzyjnym uwzględniamy kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

Oznacza to ustalanie priorytetów, takich jak

1

Dążenie do zmniejszenia wpływu naszej działalności i naszych społeczności na środowisko

2

Wzmacnianie stosunków wśród naszych społeczności poprzez aktywne zaangażowanie i współpracę

3

Zapewnianie integracyjnego, bezpiecznego i inspirującego środowiska pracy dla naszych pracowników

4

Ponoszenie odpowiedzialności za rozwój praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie naszej działalności

5

Zachęcanie do stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszym łańcuchu dostaw

6

Przejrzyste zarządzanie spółką

Działania Sunly przyczyniają się bezpośrednio do realizacji następujących celów zrównoważonego rozwoju ONZ:

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym

Skupiamy się na uwzględnieniu jakże ważnych kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym we wszystkich podstawowych działaniach biznesowych Sunly. Aby to osiągnąć, stale się kształcimy i współpracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedzin najbardziej istotnych dla naszych celów biznesowych. Priit Lepasepp Założyciel i CEO

Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres [email protected].

Sprawdź ciekawe przedsięwzięcia, które wspieramy