Tuuliki Kasonen: taastuvenergia tulek kui positiivne sündmus

Mõtteviisi muutus lubab kogukonnal asuda kaasava partnerina laua taha, kus otsustatakse suuri asju.

Tarmo Soomere ütles juba 2020. aastal, et just minu tagaaias asuvas elektrijaamas on peidus tuleviku võti. Kuid eks üks õige teadlane käibki tavapraktikast eespool. Tavaellu jõudis selline suhtumine Eestis siis, kui ühiskond meie lähedal möllava sõja taustal mõistis, et hajutatud energiatootmist on vaja energiajulgeoleku suurendamiseks. Kuigi tegelikult on seda alati vaja olnud ka kogukondade tugevdamiseks.

Möödunud aasta tõi endaga kaasa mitmeid arenguid energiasektoris. Ent kuidas jõuda sinnani, et nendesse muutustesse positiivselt suhtutaks? Siin tuleb kõneks YIMBY, mis on lühend sõnadest Yes In My Backyard ehk „Jah, minu tagahoovis“. tegu on vastandiga mõistele NIMBY (Not In My Backyard), mis iseloomustab vastuseisu kõigele uuele inimeste kodukohas. Loe edasi Delfi artiklist.