Sunly sai Tehnopoli AI töötoas tehisintellekti pilootprojekti väljatöötamiseks 40 000 euro suuruse rahastuse 

Artikkel ilmus 23.01.2024 Tehnopoli blogis.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol korraldatud järjekordses tehisintellekti ehk AI töötoas said oma projektide väljatöötamiseks rahastuse seitse ettevõtet, nende hulgas ka Sunly. Akude juhttarkvara pilootprojekti elluviimiseks sai Sunly 40 000 euro suuruse investeeringu. 

Kahepäevases töötoas arendas oma pilootprojekte 15 ettevõtet, kelle tööd juhtisid kogenud võtmementorid ja tehisintellekti eksperdid. Töötoa lõpus esitleti projektiplaani ja töö tulemit ekspertpaneelile, kelle valitud meeskonnad said projekti elluviimiseks ka rahastuse. Ekspertpaneeli kuulusid Andri Haran (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Meelis Bergmann (Flir Systems Estonia), Kirke Maar (AI & Robotics Estonia), Veljo Konnimois (Radius Machining) ja Juhan Madis Pukk (Flowit).  

Töötoast said pilootprojektide elluviimiseks rahastuse ka Nordecon, Flowbase, Fractory Solutions, Estonian Cell, Soundfree ja Tammer
 
Sunly projekti toetati töötoas 40 000 euroga. Sunly Retail tootejuht Sander Ots lausus, et Sunly on innovatsiooni pidevalt investeerinud. “Tehnopoli AI töötuba võimaldab meil kiirelt asuda tehisaru võimekust kasutama keeruliste probleemide lahendamiseks. Projekti toetusel saame koostöös MindTitaniga arendada välja akude juhttarkvara esimese etapi, mis otsustab optimaalseima hetke salvestuse täis ja tühjaks laadimiseks. See on oluline samm rajamaks energiasalvestusvõimsusi töötusettevõtete juurde, mis suurendab taastuvenergia kasutust kogu Eesti elektrivõrgus,” lisas Ots. 

Tehnopoli äriarendusjuht Martin Goroško sõnas, et Tehnopol on AI arenguprogrammi raames tehisaru kasutuselevõttu toetanud juba enam kui kolmekümnes ettevõttes. “Pärast viimast vooru on üsna selge, et Eesti ettevõtete huvi AI kasutuselevõtuks tõuseb ning meile laekuvad projektiideed on tehniliselt järjest keerukamad. Tihedas konkurentsis valitud seitse projekti paistsid silma seetõttu, et lisaks keerukale AI lahendusele, suudeti mentorite toel hästi ära põhjendada ka äriline mõju, mida projekt kaasa toob. Loodame, et siit kasvavad edulood motiveerivad ka teisi ettevõtteid AI arenguprogrammis osalema,” ütles Goroško ja lisas, et AI arenguprogrammi eesmärk ühtib Tehnopoli eesmärgiga toetada maailmamuutvat innovatsiooni.    

Töötoas osalesid väljakutsetega: AI Manuaalid, Best Welder, Coop Eesti Keskühistu, Estonian Cell, ETS NORD, Eziil Production Intelligence, Fractory Solutions, GPO, Hansab Group, Flowbase, Horeca Service, Nordecon, Soundfree, Sunly, Tammer.  

Lahendusi aitasid välja töötada: Commit, Envelope, Leanest, MINDTITAN, Processa Technologies, Solita ja STACC.  

AI töötuba ja kiirendi on osa Tehnopoli AI arenguprogrammist, mis on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. AI arenguprogramm koosneb 2023. ja 2024. aastal kokku neljast töötoast, mille raames jagatakse ettevõtete AI arendusprojektidele rahastust.