Mirova

Taastuvenergia tootja Sunly kaasab 200 miljonit eurot

Sõltumatu elektritootja Sunly kaasab oma taastuvenergiaportfelli arendamiseks Baltikumis ja Poolas ligikaudu 200 miljonit eurot uusi investeeringuid. Kapitali suurendamise protsessis osalesid nii Sunly senised aktsionärid kui ka uus investor Mirova, kes on seotud Prantsusmaa juhtiva jätkusuutlike investeeringutega tegeleva varahaldusettevõttega Natixis Investment Managers. Tehingu tulemusena ei omandanud ükski investor Sunlys enamusosalust. 

Kaasatud kapitaliga finantseerib Sunly oma kaheaastast investeerimiskava, mis hõlmab 17,9 GW päikese- ja tuuleparkide arendusi Baltikumis ja Poolas. Sunly taastuvenergia projektide kogumaht Eestis on 5,5 GW. 

Sunly tegevjuht ja kaasasutaja Priit Lepasepp sõnas, et on olemasolevatele ja uutele investoritele usalduse eest ülimalt tänulik. „See on meie partnerite kogukonnale ja tiimile suurepärane uudis. Liigume edasi, et rajada päikese- ja tuuleparke ning leevendada käimasolevat energiakriisi,“ märkis Lepasepp. „Meie taastuvenergia projektid aitavad kaasa energiahinna vähendamisele ja energiajulgeoleku suurendamisele.“  

Sunly kasvab üha kiirenevas tempos ja kavatseb lähiaastatel suurendada oma tiimi praeguselt 135 inimeselt 400-ni. Et töötajad ettevõtte kasvust osa saaksid, pakub Sunly neile kõigis neljas riigis ka aktsiaoptsioone. 

Mirova infrastruktuuri fondihalduse juht Raphaël Lance selgitab: „Meil on suur heameel, et saame investeerida Sunlysse. See on kooskõlas meie strateegiaga, mis näeb ette Euroopa energiapöördele pühendunud arendajate toetamist, et aidata neil kasvada suureks sõltumatuks taastuvenergia tootjaks. Meil on Sunly aktsionäride ja juhtkonnaga ühised väärtused, soovime võimalikult kiiresti arendada tuule- ja päikeseparke ning edendada projekte, mis austavad loodust, on kooskõlas kohaliku kogukonna huvidega ning millel on ühiskonna heakskiit. Me mõlemad tahame laienemisel järgida säästva arengu kõrgeimaid standardeid ja oleme veendunud, et Balti riikidel ja Poolal on energiapöördeks hea potentsiaal.“ 

Vaata lähemalt Mirova kohta

Vaata lähemalt Natixis Investment Managers kohta

Vaata, kes olid tehingu nõustajad

Vaata, kes on Sunly aktsionärid