Sunly võitis Läti riigimetsaoksjoni ja jätkab Kuramaal tuulepargi arendamist

Sunly astus sammu edasi tuuleparkide arendamisel Lätis võites osa aktsiaseltsi Läti Riigimetsad enampakkumisest tuuleparkide arendamiseks riigimetsamaadel.

Enampakkumise järel on Sunlyl arenduseks piisav kogus ehk umbes 6500 hektarit maad Skrunda regiooni Kuldīga ja Salduse piirkondades. Sunly kavatseb sellele alale rajada 138 MW tuulepargi. Enampakkumine lõppes eelmise aasta lõpus ning pärast tulemuste ja sõlmitavate tehingute kinnitamist esitati märtsi keskel kutse arendusõiguse lepingu sõlmimiseks.

Sunly tegi algselt pakkumised mitmele enampakkumise osale, mille kogumaht ületas kavandatud 300 MW nimivõimsust. Paralleelselt võitis Sunly ka maa enampakkumise Dagda piirkonnas, kus arendatakse samuti tuuleparki. Enampakkumisel osalemiseks tuli tõendada usaldusväärsust ja varasemat taastuvenergiatootmise kogemust vähemalt 100 MW mahus. See hõlmas kaht kriteeriumi: 1) objekti(de) kasutuselevõtt ja 2) elektritootmise korraldamine. Sunly kogemused hinnati väärtuslikeks, võttes arvesse eelkõige Poola päikeseparkide ES Rzezawa 60, Eplant 10, Eplant 11, Eplant 14 jt väljaehitamist.

Tuleb märkida, et menetluseks kulus suurel hulgal dokumente, kusjuures iga päikeseelektrijaama projekti, sealhulgas alla 1 MW projektide kohta tuli esitada eraldi tõendid,“ sõnas Läti tuuleprojektide juht Liene Goba. “Ilma Poola ja Eesti kolleegide ning grupi finantskontrolöride toetuseta polnuks võimalik vajalikku dokumentatsiooni kokku saada ja enampakkumisele kvalifitseeruda. Tänu kolleegide toele ja hoolikalt ettevalmistatud dokumentidele Sunly siiski kvalifitseerus ja osutus ka edukaks pakkujaks”.

Enampakkumise põhifookuses oli Skrunda kaguosas asuv maa-ala, mida me koos loodusekspertidega põhjalikult uurisime. Eelmisel aastal valmisid esialgsed hinnangud linnustiku, ruumilise planeerimise ja muu kohta. Nüüdseks oleme eelmisel aastal põhjalikult uuritud alal alustanud avalikku keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH). Ühtlasi oleme sõlminud lepingud loodusuuringuteks ülejäänud, veel uurimata osas. Praegu on kavandamisel esimesed kohtumised kohalike kogukondadega. Kuigi kogu protsess on aeganõudev ja keerukas, oleme projektis endiselt kindlad ja töötame samm-sammult selle edendamise nimel,“ lisas Goba.