EES-Ringlus Sunly

Sunly ühendab jõud EES-Ringlusega, et edendada jäätmekäitlust ja ringmajandust Eestis

Koos päikeseenergia laienemisega suureneb ka päikesepaneelide tootmisel ja kasutamisel tekkivate jäätmete hulk. Sunly liitub EES-Ringlusega, et aidata kaasa päikesepaneelide jäätmekäitluse tavade arendamisele ja edendada ringmajanduse põhimõtteid Eestis. EES-Ringlus on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude tootmise ning müügiga tegelevate ettevõtjate poolt tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. 

Partnerlus EES-Ringlusega võimaldab Sunlyl teha koostööd teiste turuosalistega, täita seadusest tulenevaid kohustusi ja tagada päikesepaneelide parem jäätmekäitlus. “Usume, et üheskoos saame luua paremaid lahendusi, mis aitavad vähendada päikesepaneelide võimalikku keskkonnamõju ja aitavad kaasa jätkusuutlikumale tulevikule. Aitame Sunlyl rakendada parimaid praktikaid, mis aitavad vähendada jäätmete teket, suurendada materjalide ringlussevõttu ja edendada sealjuures ka taastuvenergia kasutamist,” sõnab EES-Ringluse juhatuse liige Kristy Valgma.

Sunly soovib jäätmekäitlusele terviklikku lähenemisviisi ning oluline osa strateegiast on olla osa ringmajandusest. “Loodame, et meiega koos liitub EES-Ringlusega üha rohkem ettevõtteid, kellega koos on võimalik positiivselt mõjutada päikesepaneelide jäätmekäitlussüsteemi arengut Eestis,” kommenteerib koostööd Sunly ESG juht Kristiina Esop.  

Sunlys töötatakse juba praegu selliste algatustega nagu ringlussevõtuprogrammi väljatöötamine, mis võimaldab klientidel vanu päikesepaneele utiliseerida ja seda mitte ainult Eestis. Näiteks Sunlyle kuuluv Poola päikeseparkide ehitusfirma Alseva sõlmis 2022. aastal ühiste kavatsuste protokolli ettevõttega Biosystem Elektrorecykling, et alustada koostööd kasutatud päikesepaneelide utiliseerimiseks. Kahe ettevõtte tegevusprofiilid, tehniline võimekus, oskusteave ning kavandatav koostöö teadusasutustega aitavad hankida ja tarvitada tõhusaimat kasutatud päikesepaneelide ringlussevõtu tehnoloogiat.