Su päikesejaam on valmis, mis edasi?

Kui paneelid on katusel, siis tuleb need veel elektrivõrku liita, et päikese energiat kinni püüdma hakata. Selleks on sul tõenäoliselt juba olemas liitumisleping ning võrguettevõte on ühepoolse arvesti vahetanud kahepoolse vastu, aga kuidas võrgulepinguni jõuda ja elektrit võrku müüa?  

1. Võrguga liitumine 
Päikeseelektrijaamad liidetakse jaotusvõrguga, milleks on enamasti Elektrilevi, aga näiteks Läänemaal ka Imatra Elekter. Et oma toodetud päikeseenergia võrku edastamiseks jaotusvõrku kasutada, tuleb sõlmida võrguleping. Selleks tuleb võrguettevõttele tõestada oma nõuetekohasust ning esitada alljärgnevad dokumendid, ja tasuda ka liitumisega seotud arved. 

  • Juhul kui tegu on peakaitsmega, mille nimivool on 35 amprit või vähem, siis piisab nõuetekohasuse saamiseks vastava kutsetunnistuse või pädevusklassiga ehitaja poolt esitatud nõuetekohasuse deklaratsioonist ja tootmisseadme seadistamise protokollist.  
  • Juhul kui peakaitsme nimivool on suurem kui 35 amprit, siis tuleb lisada ka  nõuetekohasuse auditi koopia. Auditit võib teostada vastava pädevusega isik. Audit hõlmab elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse hindamist.  

Täpsemalt saab võrguga liitumisest lugeda Elektrilevi kodulehel  

2. Päikeseelektri müük 
Oluline on teada, et toodetud päikeseelektrit saab müüa võrku, kui on sõlmitud elektrimüüjaga avatud tarne leping ehk ostu-müügileping. Elektrimüüja ostab päikeseenergia tootjalt elektrit selliselt, et jooksva börsi tunnihinnast lahutatakse marginaal 0,10 s/kWh ning korrutatakse see toodetud kogusega. Summale lisandub käibemaks. Üldjuhul on kõigil elektrimüüjatel sama marginaal 0,10 s/kWh.  

Elektrimüüja (näiteks Nordic Power Management) poole tasub pöörduda hiljemalt siis kui võrguleping võrguettevõttega on olemas. Kui avatud tarnelepingut ei sõlmita, läheb omatarbimisest ülejääv elektrienergia küll üldvõrku, kuid raha selle eest. 

3. Taastuvenergia toetus 
Kui päikeseelektrijaam on alla 50kW ja valmis enne 31.12.2020, siis on sul õigus taastuvenergia toetusele. Elering maksab võrku antud elektrienergia toodangu eest 12 aasta jooksul 5,37 senti/kWh. Oluline on teada, et isegi kui päikesepaneelid on liidetud näiteks Elektrilevi jaotusvõrguga, siis ei taga see taastuvenergia toetuse automaatset laekumist pangakontole või elektriarvel kajastumist, vaid seda tuleb eraldi taotleda. 

Selleks tuleb Eleringi taastuvenergia infosüsteemis registreerida oma tootmisseade toetuse saajaks. Seda saab teha alates kuupäevast, mil võrguettevõtja on tunnistanud tootmisseadme nõuetekohaseks ja võrguettevõttega on sõlmitud vähemalt liitumisleping. Juhul kui taastuvenergia toetuse taotlemist kohe ei tehtud, pole hullu, Eleringi infosüsteemis saab taotlusi esitada ka eelneva perioodi osas.  

Taotlus tuleb green.elering.ee keskkonnas esitada iga kuu viiendaks päevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21-ks kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval. Samuti on võimalus taotluse perioodi ise valida, näiteks kord kvartalis või kord aastas ning perioodi on võimalik igal hetkel muuta. Kui valida taotlusperioodiks kord aastas või kvartalis, siis toimub toetuse taotlemine automaatselt ja ise midagi esitama ei pea. 

4. Kasutusluba 
Elektripaigaldis peab vastama seadme ohutuse seadusele, mida kinnitab vastav tunnistus või deklaratsioon ehk elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon. 

Pärast ehitustööde lõppu ja dokumentide koostamist tuleb need esitada kohalikule omavalitsusele kasutusloa saamiseks. Ehitisregistris esitatud ehitusloale või ehitusteatisele tuleb lisada elektritööde teostamise kohta kogutud dokumentatsioon (teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid, mõõdistused jne). 

NB! Kasutusluba ei ole takistuseks Eleringist toetuse saamiseks. 

5. Toodangu jälgimine 
Enamasti on kõigil populaarsematel inverterite tootjatel oma kasutajaliides veebirakenduse näol, kust on võimalik näha reaalajas päikeseelektrijaama toodangut ja ka muid huvitavaid andmeid ning statistikat. Sellega üldjuhul lisatasu ei kaasne, kuid inverteril peab olema olemas interneti ühendus. 

6. Enda tarbimine 
Kui kõik eelnev on edukalt tehtud ja päikeseenergia tootmisega alustatud, tasuks mõne aja pärast võrrelda oma päikesepargi toodangu graafikut oma elektritarbimise graafikuga. Et päikesepargi suurim võit tuleb võrgust ostetava elektri vähendamisest, siis tasub üle vaadata, mis on kodus suurimad elektritarbijad ja kui võimalik, siis planeerida/seadistada nende kasutamine samale ajale kui päikesepark elektrit toodab. Nii saab omatoodetud elektrit võimalikult palju ära kasutada ja vähendada võrgust ostetava elektri kogust.
Mõnede elektriseadmetega pole see mõistlik, kuid näiteks sooja vee elektriboileri võiks küll seadistada päevasele ajale.