Par Mirova

Mirova ir finanšu pārvaldības uzņēmums, kas nodarbojas ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ir Natixis Investment Managers saistītais uzņēmums. Ar pārliecinošas pārvaldības palīdzību Mirova mērķis ir apvienot ilgtermiņa vērtību radīšanu un ilgtspējīgu attīstību. Kā vadošais spēlētājs vairākās ilgtspējīgu finanšu jomās, Mirova talanti tiecas turpināt ieviest inovācijas, lai saviem klientiem piedāvātu risinājumus, kas rada pozitīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Mirova jau 20 gadus aktīvi darbojas enerģijas pārejas infrastruktūras nozarē un ir finansējusi vairāk nekā 330 projektus ar kopējo potenciālo ražošanas jaudu vairāk nekā 6,5 GW visā Eiropā un Āzijā. Vēlreiz apliecinot savu kā nozīmīga Eiropas dalībnieka pozīciju atjaunojamās enerģijas, uzkrāšanas un zema oglekļa emisiju mobilitātes jomā, uzņēmums nesen ir noslēdzis 1,6 miljardu eiro piesaisti savam piektajam enerģijas pārejas infrastruktūras kapitāla fondam.

Sākot ar 2022. gada 30. jūniju Mirova un tās saistītie uzņēmumi pārvaldīja 25,5 miljardus eiro, no kuriem aptuveni 3 miljardi eiro bija paredzēti ieguldījumiem enerģijas pārejas infrastruktūrā.  

Iepriekšējais: