O Mirova

Mirova to powiązana z Natixis Investment Managers firma zarządzająca koncentrująca się na zrównoważonych inwestycjach. W swoim działaniu Mirova łączy długoterminowe budowanie wartości z troską o zrównoważony rozwój. Jako pionierzy zrównoważonych inwestycji, pracownicy firmy wykorzystują swoją wiedzę, by wdrażać innowacje i oferować swoim klientom rozwiązania, które pozytywnie wpływają na środowisko i społeczeństwo.  

Mirova działa w obszarze transformacji energetycznej od 20 lat. W tym czasie zapewniła finansowanie ponad 330 projektom w Europie i Azji o łącznej mocy ponad 6,5 GW. Umacniając swoją pozycję jako głównego europejskiego gracza na rynku energii odnawialnej, magazynowania energii i mobilności niskoemisyjnej, firma pozyskała blisko 1,6 miliarda euro na utworzenie piątego już funduszu kapitałowego transformacji infrastruktury energetycznej.   

Mirova i powiązane z nią podmioty zarządzają aktywami o wartości 25,5 mld euro (stan na 30 czerwca 2022 roku), z czego około 3 mld euro przeznaczone jest na transformację energetyczną.  Mirova jest firmą kierującą się jasno określoną misją, oznaczoną jako B Corp*.   

*Odniesienie do rankingu lub etykiety nie przesądza o przyszłych wynikach funduszy lub jego zarządzających.   

  

Portfolio Management Company – Anonymous Company   

RCS Paris No. 394 648 216 – AMF Accreditation No. GP 02-014   

59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – Paryż  

Mirova jest podmiotem powiązanym z Natixis Investment Managers.   

> Strona internetowa: www.mirova.com  

> Śledź Mirova na LinkedIn and Twitter   

Previous: