Lähenemine sotsiaalsetele mõjudele

Lähenemine sotsiaalsetele mõjudele

Me Sunlys usume, et missiooni saavutamise võtmeks on läbipaistev suhtlus ja tihe koostöö just sidusrühmade ja kogukondadega. Näiteks 94% Sunly tuuleparkidest on maaomanikega koos välja töötatud ühisettevõtted. Sunly julgustab maaomanikke asuma tuuleparkide investoriteks vastutasuks nende maa eest projekti arendamiseks. 

Toetades haridust ja poliitikakujundamist, tegutseme aktiivselt töörühmades, kujundades Baltikumi taastuvenergia- ja elektriturgu. 

Sunly on esimese Energiaühistu asutajaliige. 2021. aasta lõpu seisuga oli ühistul 78 liiget ja analüüsimisel oli 14 projekti. 

Cleantech Podcasti ja Beamline’i kiirendi ning panustades Cleantech Estoniasse (NGO).