Lähenemine keskkonnale

Lähenemine keskkonnale

Sunly arendab Baltikumis ja Poolas suuremahlise päikese- ja tuuleparkide portfelli ning Eestis 500 MW pump- hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti. Isegi kavandamisel olevate projektide osaline realiseerimine parandab oluliselt meie piirkonna energiajulgeolekut ja taskukohasust.

Sunly juhib ja jälgib oma projektide keskkonnamõjusid tihedas koostöös keskkonnaspetsialistidega. Keskkonnakaitse ja vastutustundlik maakorraldus, sealhulgas bioloogiline mitmekesisus, on meie jaoks kriitilised küsimused juba alates maavaliku faasist.  

2022. aasta jooksul kasvas Sunly töötavate päikeseparkide koguvõimsus 34 MW-lt 52,5 MW–ni ehk meie parkides toodeti 47,24 GWh fossiilvaba energiat, mis vältis heitekoguseid enam kui 36 028 tonni süsinikdioksiidi ekvivalendi suuruses.

Sunly astub aktiivseid samme päikesepaneelide ringlussevõtu suunas, tehes koostööd Biosystem Elektrorecyklingiga Poolas. Oleme ka organisatsiooni EES-Ringlus liige, sest meie eesmärk on aidata kaasa päikesepaneelide taaskasutussüsteemi rajamisele Eestis.

Eelmine: