Lähenemine valitsemisele

Lähenemine valitsemisele 

Sunlys väärtustame valitsemise läbipaistvust. Sunly ei tolereeri korruptsiooni, sealhulgas altkäemaksu, ebaõigete eeliste andmist või saamist, maksudest kõrvalehoidumist ja muud ebaausat äritegevust. Nõukogu tasandil moodustatud ESG komitee vastutab ESG juhtimise küsimuste pideva täiustamise ning järgimise eest. 

Pühendudes vastutustundlikule tarneahelale, integreerime ESG nõuded ka oma tarneahela juhtimise strateegiasse.

Järgmine: