Planeerime tuuleparke koos kogukondadega

Külastasime Paikuse osavalla ja Tori valla inimestega Paldiski tuuleparki, et tutvuda tuulikute tehnoloogiaga ning hinnata üheskoos, kuidas paistab tuulepark erinevatelt kaugustelt. 

Sunly praktika on valida tuulepargi ehituseks vaid neid asukohti, mida kohalik kogukond toetab. Seepärast on tuulepargi planeerimisel oluline kohalike inimestega nõu pidada. Seda saab kõige paremini teha siis, kui inimesed teavad, kuidas tuulepark välja nägema hakkab. Loodame, et Paldiski ekskursioon aitas vastata paljude küsimustele seoses Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringuga, ja tuua kogu planeerimise protsess inimestele lähemale. 

Tänud headele koostööpartneritele Põlendmaa külaselts, Tori vald, Paikuse osavald, Pärnu linn, Enefit Green, Artes Terrae ja Lemma toreda päeva eest!