Angażowanie lokalnych społeczności w planowanie farm wiatrowych

Wraz z mieszkańcami miejscowości Paikuse i Tori odwiedziliśmy farmę wiatrową Paldiski, aby zapoznać się ze specyfiką pracy turbin wiatrowych i ocenić, jak można postrzegać farmę wiatrową z różnych perspektyw.

Celem Sunly jest budowanie tylko tych farm wiatrowych, które są mile widziane przez lokalną społeczność. Dlatego niezwykle ważne jest uwzględnianie jej opinii podczas planowania ich instalacji. Istotne jest, aby społeczność miała świadomość tego, jak wyglądają farmy wiatrowe. Mamy nadzieję, że wizyta na stronie Paldiski pomoże odpowiedzieć na wiele pytań, które wzbudziło planowanie farmy wiatrowej Põlendmaa. Naszym priorytetem jest również zbliżenie procedur planowania do ludzi, których będą one dotyczyć. 

Składamy ogromne podziękowania naszym partnerom, takim jak Põlendmaakülaselts, Torivald, Paikuseosavald, Pärnulinn, Enefit Green, ArtesTerrae i Lemma!