rexplorer grant

Jak bezproblemowo planować i rozwijać projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii? Zapytaj Rexplorera!

Pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, startup Sunly Rexplorer rozpoczął swoją działalność z przytupem. Rexplorer pomaga producentom energii dostrzec działki o najlepszym potencjale w zakresie energii odnawialnej oraz usprawnić optymalizację każdego etapu projektu za pomocą analizy geoprzestrzennej, SCADA, modelowania i wizualizacji. W ciągu ostatnich miesięcy Rexplorer przeprowadził wywiady z użytkownikami energii solarnej oraz zatrudnił utalentowanych stażystów, czego efektem jest aktualizacja narzędzia do wyszukiwania gruntów oraz nowa strona internetowa.

Projekt Rexplorer uzyskał wsparcie w ramach norweskiego programu Green ICT. Celem projektu jest opracowanie platformy, która natychmiast analizuje naturalne warunki terenu, koszty oraz ograniczenia dla nowych projektów pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej.

Grupy docelowe to deweloperzy energii odnawialnej, właściciele gruntów, społeczności lokalne, gminy, klienci końcowi i dostawcy technologii.

Przyjazna dla użytkownika i intuicyjna aplikacja zawiera obszerne dane nie tylko o warunkach naturalnych, ale także o różnych ograniczeniach użytkowania gruntów w krajach bałtyckich i skandynawskich. Tego rodzaju zastosowanie znacznie zwiększy efektywność planowania i rozwoju energii odnawialnej. W wyniku tego innowacyjnego projektu opracowano w pełni funkcjonalny produkt dla rynku estońskiego, łotewskiego, litewskiego, polskiego, fińskiego i norweskiego.

Okres realizacji projektu przypada na termin od 15.10.2020 r. do 15.10.2022 r.

Wysokość dotacji: 386 tys. euro 

Partnerzy projektu i wykonawcy: Sunly OÜ, Rexplorer OÜ, Vardar AS 

Sunly OÜ to firma zajmująca się energią odnawialną, która działa na rynkach krajów nadbałtyckich i sąsiednich regionów. Jej domeną są projekty związane z OZE i zarządzanie portfolio startupów działających w sektorze zielonej energii i elektryfikacji.

Rexplorer OÜ jest firmą konsultingową, która pomaga producentom energii odnawialnej zminimalizować ryzyko i zoptymalizować pracę poprzez analizę geoprzestrzenną, SCADA, modelowanie i wizualizacje.

Vardar AS jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej inwestującym w produkcję energii odnawialnej – energii wodnej, wiatrowej i bioenergii – w Norwegii, Szwecji i krajach bałtyckich.

Manager projektu: Ilya Bolkhovskiy, [email protected]

Zobacz wiadomości dotycząca Rexplorera z bloga z marca 2021 roku!