EAS logo

Dotacja z programu Green ICT

Spółka Sunly otrzymała wsparcie z norweskiego programu dotacji Green ICT w celu opracowania mapy aplikacji do preselekcji potencjalnych obszarów pod odnawialne źródła energii. Projekt ReFinder prowadzony przez zespół Sunly ma na celu zebranie różnych poziomów informacji w krajach bałtyckich i skandynawskich oraz uczynienie planowania projektów odnawialnych bardziej wydajnym i przyjaznym dla użytkownika. 

Celem programu Green ICT jest zwiększenie wartości zrównoważonego wzrostu w estońskim sektorze biznesowym oraz stymulowanie i rozwijanie długoterminowej współpracy biznesowej opartej na innowacjach między Estonią a Norwegią. W ramach tej dwustronnej współpracy inicjowane są projekty związane ze zwiększeniem wspólnych ambicji przedsiębiorstw i innowacji w zakresie zrównoważonych rozwiązań teleinformatycznych. 

Więcej informacji na temat programu Green ICT można znaleźć na stronie Enterprise Estonia.