Dodatkowe dotacje z programu Green ICT

Estoński producent energii odnawialnej Sunly OU i norweska grupa energetyczna Vardar AS rozpoczęły wspólny projekt, mający na celu ułatwienie dostępu do energii odnawialnej społecznościom lokalnym za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji. Enterprise Estonia wsparło ten projekt kwotą 386 tys. euro w ramach estońsko-norweskiego programu Green ICT.

„Naszym celem jest udostępnienie aplikacji na rynkach w Norwegii, Łotwie, Litwie, Polsce i Finlandii, a tym samym zwiększenie możliwości współpracy biznesowej między tymi państwami” – powiedział Klaus Pilar, menedżer ds. zielonych finansów w Sunly.

Dowiedz się więcej tutaj.