O doradcach   

W procesie pozyskiwania kapitału Sunly współpracowało z bankiem Santander, który był wyłącznym doradcą finansowym, oraz kancelarią Sorainen, która wspierała proces od strony prawnej. Lista pozostałych doradców obejmuje: EY w obszarze finansowego i podatkowego due dilligence, SKS w obszarze prawnego due dilligence, Wind Prospect i DNV w obszarze technicznego due dillgence oraz SKM w obszarze rynkowego due dillgence.

Mirova otrzymała zaś wsparcie od KPMG jako doradcy finansowego, a także Linklaters i Ellex jako doradców prawnych oraz KPMG w obszarze finansowego i podatkowego due dillegence oraz Everoze w kwestiach technicznych.   

Next: