Sunly hakkab suurte päikeseparkide tulu jagama kogukondadega  

Sunly alustab Eestis päikesepargi tasu maksmist omavalitsustele, et jagada pargist saadavat tulu kohaliku kogukonnaga. Esimene kokkulepe sõlmiti 17. mail Ristil Lääne-Nigula vallaga. Ettevõte plaanib samal viisil jätkata ka järgmiste suurte päikeseparkide rajamisel.  

Sunly ja Lääne-Nigula vald allkirjastasid koostöölepingu, mille kohaselt tasub Sunly kohaliku kogukonna toetuseks 0,6% Risti päikeseelektrijaama müügikäibest, toetades nii piirkonna arengut. Näiteks elektrihinna 5 senti/kWh korral on vastav tasu ca 75000 eurot aastas. Kokkulepe kehtib 25 aastat, mis on päikesepargi eeldatav miinimum eluiga.  

Taastuvenergia kasutuselevõtu edendamiseks on kogukonna toetusel ja koostöös tegutsemine hädavajalik. Risti on siinkohal hea näide, sest siinne päikesepargi lahendus valmis just kohalike inimeste soovituste järgi nii, et selle visuaalne mõju oleks minimeeritud. Lisaks sai kohalikega koostöös välja töötatud meie esimene kokkulepe päikesepargi tulu jagamiseks,” kommenteeris Sunly kaasasutaja ja juht Priit Lepasepp.  

Lääne-Nigula vald saab toetust kasutada Risti päikesepargi asukoha osavalla majandusliku ja kultuurilise arengu ning üldise kohaliku elu edendamiseks. Lisaks ka kliimamuutustega kohanemiseks, sh Sunly päikeseelektrijaamade opereerimise otsese mõju leevendamiseks.  

Kuigi seadusega on ette nähtud tuuliku talumistasu, siis päikesepargile selline tasu ei rakendu. Leiame, et kui tegu on sadu hektareid hõivava päikesepargiga, siis on õiglane sellest tulevat tulu kohaliku kogukonnaga jagada,” kommenteeris otsust Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. “Ka on oluline omavalitsuse jaoks, et valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad saavad soovi korral sõlmida lepingu soodsama elektri ostmiseks päikeseenergiast toodetud elektrienergia näol,” lisas Randmaa.  

Kokkuleppe allkirjastamisel tutvustas Sunly piirkonna elanikele ka ehitusplaani ja ajakava, samuti oma edasisi plaane. Risti päikesepark on osa Sunly suuremast arendusest ehk hübriidpargi projektist, kus sama liitumispunkti taga asuvad nii päikese- kui  tuulepark, aga ka energiasalvesti ja suurtarbijad. Ettevõte plaanib leida koha 10-12 tuulikule ning soovib, et kogukond ka tuulikutest kasu saaks. Lisaks riiklikult määratud tuuliku talumistasule on Sunly väärtuspakkumises kogukonnale ka teisi hüvesid. Näiteks kohalike inimeste võimalus osta soodsamat elektrit juhul kui tuulepark tuleb.