ESG mums ir kā sabiedrības akcepts attīstīties

“Sunly” veido ilgtspējīgu nākotni, izmantojot instrumentus, ko sniedz laba vides, sociālā un pārvaldības prakse. Tieši tā mēs attīstām atjaunojamās enerģijas un liela mēroga enerģijas uzglabāšanas projektus un ieguldām elektrifikācijas jaunuzņēmumos. Savā uzņēmējdarbības modelī un stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesos mēs iekļaujam ESGenvironmental, social and governance jeb vides, sociālos un pārvaldības aspektus.

Tas nozīmē, ka izvirzām tādas prioritātes kā

1

Censties samazināt mūsu darbības un mūsu kopienu ietekmi uz vidi

2

Stiprināt mūsu attiecības ar sabiedrību, aktīvi iesaistoties un sadarbojoties

3

Nodrošināt iekļaujošu, drošu un iedvesmojošu darba vidi mūsu darbiniekiem

4

Uzņemties atbildību par aprites ekonomikas prakses attīstīšanu mūsu darbības jomā

5

Veicināt atbildīgas uzņēmējdarbības prakses ieviešanu mūsu piegādes ķēdē

6

Pārredzami pārvaldīt uzņēmumu

Sunly darbības tiešā veidā sekmē šādu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un uzdevumu sasniegšanu:

Izveidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu  industrializāciju un sekmēt inovāciju

Līdz 2030. gadam būtiski palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru pasaules energoresursu struktūrā

Mūsu uzmanības centrā ir ESG principu ievērošana visos Sunly uzņēmējdarbības posmos. Lai to panāktu, pastāvīgi izglītojamies un sadarbojamies ar labākajiem speciālistiem tajās jomās, kas visvairāk skar mūsu darbības nozari. Priit Lepasepp Izpilddirektors un dibinātājs

Sazinieties ar [email protected] lai uzzinātu vairāk!

Apskati inovatīvās idejas, kuras mēs atbalstām