Energiasalv kaasas vesisalvesti ehitamiseks täiendavalt 11 miljonit eurot

Energiasalv Pakri OÜ kaasas Paldiskisse rajatava Eesti esimese suuremahulise vesisalvesti ehitamiseks täiendavalt 11 miljonit eurot, mis annab lisakindluse, et energiasalvestuse projekt jõuab oma arendustega kiirelt investeerimisvalmiduseni 2024 aasta suveks ja ehitusega saaks alustada sama aasta sügisel.

Energisalve vesisalvesti on ainuke Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluv salvesti projekt Põhja-Balti piirkonnas. Projekt on ellu kutsutud ja kaasrahastatud Vool OÜ, AS Alexela ja Sunly AS poolt. Uute investoritena lisandusid Combiwood Group OÜ, Warmeston OÜ ja Kiikri Kodu OÜ.

Uute investorite kaasamine ja lisainvesteering olemasolevatelt investoritelt on tõestus sellest, et oleme õigel teel,“ ütles Energiasalve juht ja asutaja Peep Siitam.  „Maailma energeetikas on käimas võidujooks puhtale ja taskukohasele taastuvenergial põhinevale elektritootmisele üleminekul, see pole võimalik ilma pikaajalise salvestuseta. Ka Eesti vajab taastuvenergiale üleminekul salvesteid, et tagada soodne ja puhas elektrivarustus ka siis, kui tuul ei puhu või päike ei paista,“ selgitas Energiasalve juht ja asutaja Peep Siitam.

Energiasalve maa-alune Paldiskisse rajatav 500MW vesisalvesti on lahendus, mis võimaldab minna Eestil 100% sõltumatule taastuvenergiale ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna.

Energeetikas on murrangulised ajad ja erakordsed ajad nõuavad uudseid meetodeid. Eestil on vaja energiajulgeoleku ja varustuskindluse säilitamiseks rohepöörde tingimustes ja Ukraina sõja taustal teha ära ambitsioonikas energiapööre,“ rääkis Alexela juhatuse esimees Marti Hääl. „Arvestades, et Eesti riiklik eesmärk on saavutada aastaks 2030 100% taastuvenergia osakaal energeetikas, on erinevate uuringute põhjal vaja energiajulgeoleku tagamiseks Eestis arendada vähemalt 2000 MW tuuleparke, 1300 MW päikeseparke ning 2000 MW salvestust ja juhitavat võimsust. Nii mahuka pöörde õnnestumiseks on meil vaja oluliselt arendada riigi ja erasektori koostööd,” selgitas Hääl.

Sunly juhatuse esimehe Priit Lepaseppa sõnul on tulevikus on iga energiatootmise ettevõte ühtlasi ka salvestusettevõte. „Me Sunlys investeerime sellesse juba täna, sest teame, et ilma salvestuseta ei ole võimalik vajalikke muudatusi energiasüsteemis teha,” sõnas Lepasepp.

Combiwood Grupp´i juhatuse esimehe Toomas Metsa sõnul toob tuule- ja päikeseelektri lisandumine vältimatult kaasa vajaduse salvestusvõimsuse järele. „Energiasalve poolt arendatav vesisalvesti toodab ja salvestab energiat uudse lähenemisega, mis võimaldab asukohta väljaspool selleks tavapäraselt vajalike geograafiliste tingimuste nagu mäed või suured jõed. Lisaks võimaldab selline salvesti suures mahus väärismetallide asendamist mida oleks vaja olnud sarnases mahus akudel põhineva salvesti rajamisel. Usun, et see on väga vajalik projekt Eestile aga selle potentsiaal Eestiga ei piirdu,“ rääkis Mets.

Energiasalve Paldiski vesisalvesti aitab Eesti energiasüsteemil toime tulla taastuvenergia juhuslike kõikumistega, suurendab varustuskindlust ja energiajulgeolekut, tagades stabiilsema ja usaldusväärsema elektrivarustuse.

Salvesti ehituseks Eestisse on töötatud välja uudne Zero Terrain tehnoloogia, mis võimaldab suuremahulist vesisalvestit ehitada piirkondadesse, kus see varasemalt tasase maapinna tõttu võimalik polnud. Paldiski vesisalvesti ehitusega alustatakse 2024. aasta suvel ja salvesti alustab tööd 2029. aastal.