equity funding

Sunly zamierza pozyskać 150 mln euro kapitału przed swoim debiutem giełdowym

By Mergermarket • 18 STYCZNIA 2022 r.

Jak powiedział serwisowi informacyjnemu Priit Lepasepp, prezes i założyciel Sunly, estońska spółka działająca w sektorze energii odnawialnej, chce pozyskać 150 mln euro dofinansowania kapitałowego do czerwca 2022 r.

Spółka zaoferuje nieokreślony pakiet mniejszościowy w zamian za inwestycję – dodał, odmawiając komentarza odnośnie wyceny przedsiębiorstwa. 

Zarząd nie zdecydował jeszcze, czy skorzysta z usług doradcy ds. fuzji i przejęć przy zbieraniu funduszy, powiedział Lepasepp, dodając, że jest w trakcie wyboru dostawcy usług due diligence.

Dodał natomiast, że zbiórka funduszy będzie prawdopodobnie ostatnią rundą otwartą dla inwestorów zewnętrznych przed notowaniem giełdowym. Możliwe jest dodanie nieokreślonego wewnętrznego pozyskanego kapitału od istniejących inwestorów. 

Pierwsza oferta publiczna jest możliwe w ciągu trzech do pięciu lat, ale jest to tylko orientacyjny termin. Będziemy dążyć do wyboru giełdy papierów wartościowych z najlepszą płynnością dla swoich inwestorów, podsumował Lepasepp.

Spółka pozyskała 28 mln euro od grupy inwestorów w lipcu 2021 r., co przyniosło łączne ok. 44 mln euro zainwestowanych funduszy. Runda inwestycyjna pochodziła od obecnych i nowych inwestorów Sunly, takich jak podmioty krajowe Warmeston, Trailborg, Baltic Energy Asset Management, VanMeter, Metsagrupp, Päikese ja Tuule, Scandium Energia oraz Direct Consulting. Norweska spółka komunalna Vardar, a także kierownictwo spółki również dołączyły do tej rundy.

Sunly jest spółką rozwijającą się i w nadchodzącej rundzie nie planuje się wyjścia z inwestycji, a dotychczasowi inwestorzy ponownie wniosą swój wkład, dodał Lepasepp. Zdradził ponadto, że do realizacji nowych projektów z zakresu OZE, oprócz finansowania kapitałowego, Sunly wykorzystuje również przepływy pieniężne ze swoich istniejących aktywów, jak i środki pozyskiwane z obligacji oraz banków. Odmówił jednak udzielenia szczegółowych informacji na temat wysokości konsolidacji długu, która mogłoby uzupełnić rundę kapitałową.

Biorąc pod uwagę finansowanie kapitałowe, bankowe i obligacyjne, firma zainwestowała łącznie 50 mln euro w rozwój aktywów odnawialnych. 

Sunly zarządza portfolio elektrowni słonecznych o mocy 34 MW i planuje ukończyć budowę dodatkowych farm solarnych o mocy 97 MW do końca bieżącego roku. W ubiegłym roku elektrownie słoneczne należące do Lepasepp wygenerowały przychód w wysokości ok. 2 mln euro, a prognozy mówią o 5,6 mln euro obrotu w 2022 r. 

Na początku tego miesiąca Sunly ogłosiło, że przejmie polskiego dewelopera energii słonecznej Alseva, a jego właściciele otrzymają udziały w Sunly. Transakcja, której dane finansowe nie zostały ujawnione, zapewni Sunly co najmniej 400 MW gotowość do budowy elektrowni słonecznych w perspektywie krótkoterminowej i 2000 MW w ciągu najbliższych pięciu lat. W efekcie Sunly będzie w posiadaniu 7,8 GW projektów energii odnawialnej w trakcie realizacji, dodał Lepasepp.

Firma Sunly zajmowała się wewnętrznie fuzjami i przejęciami, spółka EY odpowiedzialna była za doradztwo w kwestiach finansowych i podatkowych, a SK&S w kwestiach prawnych – dodał Lepasepp.

Spółka Sunly, będąca niezależnym producentem energii elektrycznej, który zatrudnia ponad 100 osób, została założona w 2019 roku przez byłych pracowników estońskiego dewelopera energii odnawialnej Nelja Energia.. Zgodnie z bazą danych ofert serwisów informacyjnych, Nelja została sprzedana za łączną kwotę 430 mln GBP (515 mln EUR) w maju 2018 r.

Firma inwestuje w startupy i prowadzi projekty z zakresu pozyskiwania i magazynowania energii słonecznej oraz wiatrowej w Polsce i krajach nadbałtyckich.