merge alseva

Sunly i Alseva tworzą wspólny pipeline projektów farm fotowoltaicznych

Autor ENERGY REV • 12 STYCZNIA 2022 r.

Estoński operator energii odnawialnej Sunly połączy się z polskim deweloperem energii słonecznej Alseva w ramach transakcji zamiany akcji. Celem tej współpracy będzie dążenie do budowy w Polsce rurociągu o mocy 400 MW.

Sunly nabędzie 100% udziałów w spółce Alseva w zamian za akcje, które zostaną zapłacone w przeciwnym kierunku niż dotychczasowy właściciel tej spółki. 

Obie firmy wspólnie będą dążyć do rozbudowy portfolio projektów długo- i krótkoterminowych., która ma zostać ukończona w ciągu najbliższych pięciu lat.

Około 51 MW z 400 MW portfela początkowego jest rozłożone na 32 projekty o wielkości od 0,56 MW do 8 MW i zabezpieczone kontraktem różnicy kursowej z polskiej edycji aukcji z grudnia 2021 roku. 

W przypadku projektów nieobjętych kontraktem, w celu wsparcia ich rozwoju, CFD grupa prawdopodobnie będzie realizować umowy typu PPA. Mimo licznych strategii handlowych w krajach bałtyckich, Polska jest zupełnie nowym rynkiem dla Sunly. Aby sfinansować pierwszą transzę rozwoju, Sunly uruchomi podwyżkę kapitału przed końcem stycznia.

Ta fuzja dała estońskiej spółce dostęp nie tylko do rozszerzonego portfolio, ale także do zespołu doświadczonego w zakresie powstawania i rozwoju projektów solarnych na polskim rynku. 

Firma Sunly, która działa już w Polsce oraz w krajach bałtyckich, deklaruje, że w wyniku obecnej umowy jej pipeline projektów zwiększy się do około 6,7 GW. 

W lipcu 2021 r. grupa pozyskała 28 mln EUR na etapie zbierania funduszy, które są wykorzystywane do wspierania dalszego rozwoju na tych rynkach.