Szwedzki bank komercyjny SEB udzielił pierwszej zielonej pożyczki w wysokości 1,7 mln euro przedsiębiorstwu energetycznemu Sunly na budowę farm słonecznych

Zielona pożyczka udzielana przez SEB projektom z zakresu zrównoważonej gospodarki, stanowi pierwszy projekt finansowany w ramach nowego systemu wsparcia energii odnawialnej, który oprócz wytwarzania bardziej ekologicznej energii sprawi, że energia odnawialna będzie w przyszłości bardziej przystępna również dla konsumenta końcowego.