Estonia będzie miała swój pierwszy park fotowoltaiczny wspierający bioróżnorodność

Estoński Fundusz na rzecz Przyrody (ELF) i producent energii z odnawialnych źródeł Sunly podpisali umowę na stworzenie parku słonecznego Nurme jako obszaru pilotażowego dla bioróżnorodności, gdzie do budowy i późniejszego utrzymania farmy stosowane będą metody przyjazne dla środowiska. Stroną konstrukcyjną inwestycji zajmuje się Sunly, natomiast ELF we współpracy z naukowcami z Tartu University pełni rolę doradczą w zakresie najbardziej ekologicznych rozwiązań. Umowa i wynikające z niej działania mają być dobrym przykładem współpracy sektora prywatnego i trzeciego sektora w promowaniu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

„Stworzenie bio-farmy fotowoltaicznej to znaczący krok w estońskim krajobrazie energii odnawialnej. Oprócz korzyści dla środowiska istnieje również szereg zalet ekonomicznych związanych z ochroną i rekultywacją przyrody, m.in. mniejsze obciążenie przy utrzymaniu i konserwacji instalacji, regulacja temperatury pomiędzy panelami, czy usługi ekosystemowe wspierające rolnictwo” – skomentowała Ingrid Nielsen, Kierowniczka Projektu Wspierania OZE w ELF. Estoński Fundusz na rzecz Przyrody i Sunly połączyły siły, aby stworzyć park solarny, który wspiera odbudowę bioróżnorodności. „Mamy nadzieję, że projekt stanie się udanym przykładem tego, jak produkcja energii i ekologia mogą się wzajemnie wspierać poprzez możliwość zwiększenia różnorodności biologicznej w krajobrazach, na które ma wpływ człowiek” – dodała Nielsen.

„Wierzymy, że świadomy rozwój projektów OZE stwarza szanse na zachowanie, a także zwiększenie bioróżnorodności na terenie farmy fotowoltaicznej. Dlatego w naszym parku solarnym Nurme będziemy pilotażowo wdrażać przygotowany przez ELF plan bioróżnorodności, który został stworzony specjalnie dla tego obszaru projektowego. Budowa parku fotowoltaicznego Nurme rozpocznie się jeszcze w tym roku” – skomentowała Kristiina Esop, Sunly ESG Lead.

Przy wyborze lokalizacji farmy fotowoltaicznej brane są pod uwagę możliwości i ograniczenia ekologiczne oraz obowiązujące wymagania i normy środowiskowe. W ramach projektu budowane są siedliska dla lokalnych zwierząt i roślin, co stwarza dogodne warunki dla wspierania różnorodności przyrodniczej.

Aby zapewnić trwałą bio-różnorodność odpowiednią dla estońskiego klimatu, a zwłaszcza dla obszaru parku Nurme, naukowcy z Uniwersytetu w Tartu będą prowadzić szeroko zakrojone obserwacje przez cały czas trwania budowy. Ich celem będzie przygotowanie optymalnych rekomendacji dla obszaru oraz monitorowanie przez kilka lat postępu zmian różnorodności w parku słonecznym. Oprócz praktycznej wartości badań obszarów Nurme, informacje te będzie można wykorzystać w przyszłości jako ramy projektowe dla podobnych przedsięwzięć.

Zarówno ELF, jak i Sunly zaangażowane są w tworzenie zrównoważonej przyszłości, a pilotażowy projekt bio-różnorodności ma pokazać, że energia odnawialna i ochrona przyrody mogą iść w parze. Budowa bio-farmy fotowoltaicznej w Estonii nie tylko wspiera przejście na zieloną energię, ale także tworzy pozytywny przykład dla innych projektów.