solar panels recycle

Kas notiek ar saules paneļiem, kad beidzas to izmantošanas termiņš? 

Andres Meesak, Igaunijas saules enerģijas asociācija

Saskaņā ar Starptautiskās Atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) datiem līdz 2050. gadam būs beidzies 78 miljonu tonnu saules paneļu lietderīgās lietošanas laiks, un katru gadu radīsies 6 miljoni tonnu jaunu saules paneļu atkritumu. Tā kā šodien tiek pārstrādāti tikai 10% no visiem saules paneļiem, kas ir beiguši darboties, rodas jautājums, kas notiek ar visiem šiem paneļiem, kad beidzas to lietderīgās lietošanas laiks. 

Saskaņā ar Eiropas regulējumu izlietotie saules paneļi pieder pie elektroniskajiem atkritumiem, un to aprites cikla beigas reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/EN. Tās pirmā versija tika pieņemta 2003. gadā, bet atsauces uz saules paneļu atkritumiem tika pievienotas līdz ar jaunākajiem grozījumiem 2012. gadā. Šīs direktīvas principus ir pieņēmušas visas ES valstis. 

ES regula aizliedz elektronisko atkritumu noglabāšanu poligonos un pieprasa to pārstrādi, jo saules paneļi satur toksiskus smagos metālus, piemēram, svinu un kadmiju, kas var piesārņot gruntsūdeņus. Tāpēc nav jēgas diskutēt par to, kas ir dārgāks vai lētāks – vienīgais risinājums ir otrreizēja pārstrāde. Paredzams, ka nākotnē saules paneļu atkārtota izmantošana radīs papildu darbavietas zaļo tehnoloģiju jomā, un jau tagad tiek veikti pasākumi, lai sagatavotos lielāka atkritumu apjoma pārstrādei. 

Šobrīd nepieciešamās tehnoloģijas Eiropā jau pastāv, piemēram, Veolia pārstrādes rūpnīca Francijā, kas spēj pārstrādāt 94,7% saules paneļos izmantoto materiālu. Tā ir arī teorētiskā robeža, jo atkritumu apsaimniekošanā nav iespējams sasniegt 100%  (https://www.pv-magazine.com/2020/08/26/recycling-pv-panels-why-cant-we-hit-100/).  

Eiropas vecākā elektrotīklam pieslēgtā saules spēkstacija nupat nosvinēja savu 40. dzimšanas dienu un joprojām turpina darboties. Tāpēc saules paneļu gadījumā 25-30 gadu kalpošanas laiks ir drīzāk aplēse, nevis realitāte. Saules paneļus sāka plaši uzstādīt aptuveni pirms 10 gadiem. Šo saules paneļu kalpošanas laiks būs 15-20 gadi. Tā kā paneļi laika gaitā zaudē jaudu materiālu noārdīšanās dēļ, ražotāji parasti garantē 75-80 % jaudas saglabāšanu pēc 25 vai 30 gadiem. Pēc šī laika, īpaši dzīvojamās zonās, visticamāk, neviens tos uzreiz neizņems, tāpēc paneļi turpinās darboties vēl 10-20 gadus. Tomēr lielās saules elektrostacijās ekonomiska lēmuma dēļ pirms 25-30 gadiem var sākties jaudas atjaunošana, kur vecos paneļus ar zemāku efektivitāti nomaina pret jauniem paneļiem ar augstāku efektivitāti. 

Saskaņā ar aplēsēm plašāka saules paneļu atkritumu rašanās notiks šī gadsimta 50. gados. Līdz tam laikam, visticamāk, būs izstrādātas pietiekami efektīvas metodes un tehnoloģijas materiālu atdalīšanai no saules paneļiem un citiem elektroniskajiem atkritumiem un to pārstrādei. Tādas pašas problēmas jārisina arī ar visiem citiem atkritumiem, piemēram, kodoldegvielas atkritumiem, kas šodien tiek uzglabāti pazemes glabātavās nākamos 10 000 gadus. 

Saules paneļu likvidēšana ir svarīgs temats, un tā nozīme pieaugs eksponenciāli, jo pirmajiem paneļiem beidzas lietderīgās lietošanas laiks. Lai gan to otrreizēja pārstrāde līdz tam laikam kļūs par ierastu praksi, ir vērts uzsvērt arī to, ka arī patērētāju atbildīga rīcība palīdzēs novērst saules paneļu izmešanu apkārtējā vidē.