Sunly investē gan atjaunojamās enerģijas infrastruktūras projektos, gan tīro tehnoloģiju jaunuzņēmumos. Papildus investoru naudai mēs izmantojam arī publisko finansējumu.

PROJEKTI AR PUBLISKO FINANSĒJUMU