Podejście do skutków społecznych

Podejście do skutków społecznych

Uważamy, że kluczem do realizacji misji Sunly jest przejrzysta komunikacja oraz ścisła współpraca z naszymi interesariuszami oraz z naszymi społecznościami. Na przykład 94% projektów dotyczących farm wiatrowych Sunly to wspólne przedsięwzięcia opracowane wraz z właścicielami gruntów. Sunly zachęca właścicieli gruntów do zostania inwestorami w farmy wiatrowe w zamian za udostępnienie ich gruntów pod rozwój projektu. 

Wspierając edukację i tworzenie polityki, aktywnie działamy w grupach roboczych, kształtując rynki energii odnawialnej i elektrycznej w krajach bałtyckich. 

Sunly jest członkiem założycielem pierwszej spółdzielni energetycznej. Pod koniec 2021 r. spółdzielnia liczyła 78 członków i analizowała 14 projektów w zakresie energii odnawialnej. 

Sunly pomaga wprowadzać innowacje, tworząc wiodący akcelerator Cleantech Podcast and Beamline oraz wnosząc swój wkład w Cleantech Estonia (NGO).