Podejście do ładu korporacyjnego

Podejście do ładu korporacyjnego

W Sunly cenimy przejrzystość ładu korporacyjnego. Sunly stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji, w tym przekupstwa, wręczania lub przyjmowania niewłaściwych korzyści, uchylania się od płacenia podatków i innych nieuczciwych działań biznesowych. Komitet ESG, utworzony na szczeblu Rady Nadzorczej, jest odpowiedzialny za nadzór nad ciągłymi ulepszeniami w kwestiach ładu korporacyjnego ESG. 

Zobowiązując się do tworzenia odpowiedzialnego łańcucha dostaw, uwzględniamy wymogi ESG również w naszej strategii zarządzania łańcuchem dostaw.